Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 117-ПВР/НС
Кюстендил, 06.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година

Постъпило е предложение:

  • От ПП „Движение за права и свободи“ с вх.№ 185 от 05.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил.

   На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

    РЕШИ:

         Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно направено предложение от ПП „Движение за права и свободи“ както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

102900003

Член

Невяна Христова Захариева

Вероника Мирославова Георгиева

102900014

Член

Росица Ганчова Стойкова

Елена Матеева Ташкова – Димитрова

102900015

Член

Габриела Георгиева Въжарова

Николай Валериев Димитров

102900016

Член

Христина Иванова Бойкова

Михаил Славов Димитров

102900018

Зам. Председател

Стефан Михайлов Китанов

Марияна Стойчева Павлова

102900023

Член

Людмил Асенов Велинов

Николай Петров Николов

102900036

Секретар

Данка Рангелова Петрова

Силва Илиева Табачка

102900037

Член

Юлия Асенова Михайлова

Стефан Михайлов Китанов

102900045

Член

Катрин Здравкова Джонева

Пламен Костадинов Костадинов

102900056

Член

Емил Благоев Ризов

Габриела Кирчова Илиева

102900059

Член

Ивет Иванова Крумова

Жана Иванова Йонова

102900060

Член

Вержин Димитров Стоянов

Валентин Василев Христов

102900061

Зам. Председател

Валентин Йорданов Стоянов

Силвия Стоянова Маринова

102900069

Член

Анатоли Георгиев Петров

Ивет Иванова Крумова

102900112

Член

Валентин Венев Велинов

Вержин Димитров Стоянов

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение - 42-ПВР/НС от изборните книжа.

ОТКАЗВА да назначи предложените от ПП „Движение за права и свободи“ 6 /шест/ лица в съставите на СИК на територията на община Кюстендил поради следните причини:

Цвети Тодорова Димитрова – Лицето е регистрирано като  член на СИК 244607072

Божана Натан Пакашки – Лицето е регистрирано като  член на СИК 244607075

Бойка Траянова Димитрова - Лицето е регистрирано като  член на СИК 244607071

Пламен Борисов Пешев - Лицето е регистрирано като  член на СИК 244607071

Кристина Матеева Ташкова – Пешева - Лицето е регистрирано като  член на СИК 244607076

Михаил Борисов Пешев - Лицето е регистрирано като  член на СИК 244607073

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 06.11.2021 в 18:30 часа

Свързани решения:

70-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения