Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 104-ПВР/НС
Кюстендил, 03.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 година

Постъпило  е предложение: 

  • От КП „Изправи се! Мутри вън!“ с вх.№ 155 от 02.11.2021г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил.

    На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                  РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно направеното предложение от КП “Изправи се ! Мутри вън!“  както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

102900003

Член

Теодора Валентинова Стоименова

Малинка Станимирова Димитрова

102900018

Член

Румяна Атанасова Стоянова

Ася Николаева Богданска

102900020

Член

Георги Николов Николов

Димитрина Първанова Георгиева

102900021

Член

Васил Пламенов Илиев

Ивайло Първанов Георгиев

102900022

Член

Мариела Пламенова Илиева

Славейка Павлова Христова

102900029

Член

Маргарита Василева Смаова

Пламен Иванов Златков

102900032

Член

Людмил Василев Игнатов

Гергана Александрова Георгиева

102900042

Член

Мариета Мирчова Игнатова

Людмил Василев Игнатов

102900044

Член

Иво Панайотов Николов

Чавдар Василев Георгиев

102900048

Член

Росица Руменова Симеонова

Габриела Иванова Иванова

102900052

Член

Живка Георгиева Каваджикова

Цвета Петрова Цекова

102900057

Член

Цвета Петрова Цекова

Живка Георгиева Каваджикова

102900076

Член

Христина Василева Панева

Вася Павлова Янева

102900089

Член

Пламен Йорданов Кечев

Емил Кирилов Николов

102900095

Член

Александър Руменов Александров

Ивона Руменова Георгиева

102900104

Член

Венцеслав Василев Миланов

Венцислав Йорданов Страхилов

102900105

Член

Даниела Асенова Ангелова

Методи Йорданов Кръстев

102900107

Член

Златка Георгиева Трендафилова

Александър Ивов Станков

102900108

Член

Методи Йорданов Кръстев

Златка Георгиева Трендафилова

102900109

Член

Петър Дойчинов Петров

Антоанета Любенова Димитрова

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

         На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение -42-ПВР/НС от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 03.11.2021 в 19:04 часа

Свързани решения:

70-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

  • № 233-ПВР/НС / 29.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 120-ПВР/НС от 09.11.2021г. и съответно техническа грешка в Решение №213-ПВР/НС от 20.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 232-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение №151-ПВР/НС от 12.11.2021г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 231-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: Допълване на Решение № 151-ПВР/НС от 12.11.2021г., поради допусната фактическа грешка в СИК 105000003 в община Трекляно на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения