01.10.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 81-НС-Х С АКТИВНИ КЛЕТКИ

Проверка за спазване на контролите в секционния протокол, можете да направите тук, като въведете в съответните активни клетки всички числови данни, попълнени в черновата на протокола.

01.10.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 82-НС-М С АКТИВНИ КЛЕТКИ

Проверка за спазване на контролите в секционния протокол, можете да направите тук, като въведете в съответните активни клетки всички числови данни, попълнени в черновата на протокола.

01.10.2022

СИК БЕЗ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ПРЕДАВА НА РИК:

 1. Протокола с резултатите от гласуването за народни представители - Приложение № 81-НС-х 
 1. Плик №1 (ИЗБИРАТЕЛНИЯТ СПИСЪК с декларациите и удостоверенията приложени към него, списък на заличените лица и списък на придружителите) 
 1. 3 бр. разписки с числовите данни от  протокола (след въвеждането на резултатите от гласуването в изчислителния пункт на РИК и издаването им)
01.10.2022

СИК С ДВЕ МАШИНИ ПРЕДАВА НА РИК:

СИК с две машини с номер на секция: 102900031 и адрес: ГР. КЮСТЕНДИЛ, II-РО ОУ "ДАСКАЛ ДИМИТРИ", предава на РИК:

1. протокола с резултатите от гласуването за народни представители - Приложение № 82-НС-м

1-1. 6 бр. разпечатки на крайните отчети с резултатите от машините

1-2. 6 бр. протокол на СИК- Приложение № 9-НС  

 1. 4 бр. флашпамет от СУЕМГ 
 1. 10 бр. смарткарти от СУЕМГ 
 1. Плик №1 (ИЗБИРАТЕЛНИЯТ СПИСЪК с декларациите и удостоверенията приложени към него, списък на заличените лица и списък на придружителите) 
 1. 3 бр. разписки с числовите данни от протокола (след въвеждането на резултатите от гласуването в изчислителния пункт на РИК и издаването им)
01.10.2022

СИК С ЕДНА МАШИНА ПРЕДАВА НА РИК:

1.протокола с резултатите от ласуването за народни представители - Приложение № 82-НС-м

1-1. 3 бр. разпечатки на крайния отчет с резултатите от машината

1-2. 3 бр. протокол на СИК- Приложение № 9-НС 

 1. 2 бр. флашпамет от СУЕМГ 
 1. 5 бр. смарткарти от СУЕМГ 
 1. Плик №1(ИЗБИРАТЕЛНИЯТ СПИСЪК с декларациите и удостоверенията приложени към него, списък на заличените лица и списък на придружителите) 
 1. 3 бр. разписки с числовите данни от  протокола (след въвеждането на резултатите от гласуването в изчислителния пункт на РИК и издаването им)
29.09.2022

График за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, съвместно с общинските администрации

Община

Дата

Час

Кюстендил

01 октомври 2022 г.

съгласно Приложение № 1

Трекляно

01 октомври 2022 г.

13:00 часа

Невестино

01 октомври 2022 г.

14:00 часа

Бобошево

01 октомври 2022 г.

17:00 часа

Рила

01 октомври 2022 г.

17:00 часа

Кочериново

01 октомври 2022 г.

16:00 часа

Бобов дол

01 октомври 2022 г.

17:30 часа

Сапарева баня

01 октомври 2022 г.

17:30 часа

Дупница

01 октомври 2022 г.

съгласно Приложение № 2

28.09.2022

Съобщение

20.09.2022

График и определяне на отговорници за провеждането на обученията на ръководствата и членовете на СИК и ПСИК по общини

Дата и час за провеждане на обученията на СИК/ПСИК по общини, както и състава на обучаващите членове на Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендилски, както следва:

Община

Дата и час

Час

Обучаващи от РИК

Място на провеждане на обучението

Кюстендил

27.09.2022

17:30

Венцеслав Благоев Механджийски

Тодорка Петкова Илиева - Скрипкина

Общински драматичен театър – Кюстендил, гр. Кюстендил

Дупница

 

 

27.09.2022

28.09.2022

17:00

17:00

Евгения Пламенова Гергова

Десислава Василева Костадинова - Стоянова

Заседателна зала на Община Дупница, гр. Дупница

Бобошево

 

 

26.09.2022

14:00

Ивайло Анастасов

Александра Колева

Читалище „Лоза“, гр. Бобошево

Невестино

 

 

26.09.2022

10:30

Ивайло Анастасов

Александра Колева

Зала на Община Невестино, с. Невестино

Сапарева баня

 

 

29.09.2022

16:30

Евгения Пламенова Гергова

Десислава Василева Костадинова - Стоянова

Заседателна зала на Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня

Бобов дол

 

 

26.09.2022

17:00

Евгения Пламенова Гергова

Десислава Василева Костадинова - Стоянова

Народно читалище „Просвета“, гр. Бобов дол

Трекляно

 

 

27.09.2022

10:00

Петър Димов Дингозов

Добри Пламенов Божков

Сградата на Общинска администрация,

с. Трекляно

Рила

 

 

25.09.2022

10:30

Венцеслав Благоев Механджийски

Тодорка Петкова Илиева - Скрипкина

Кметството, гр. Рила

Кочериново

 

 

26.09.2022

17:30

Венцеслав Благоев Механджийски

Тодорка Петкова Илиева - Скрипкина

Читалище „Пробуда – 1919“, гр. Кочериново

16.09.2022

Съобщение

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, можете да видите тук.

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. при гласуване с хартиени бюлетини, можете да видите тук.

12.09.2022

РЕГИСТРАЦИЯ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. са приети с Решение №1332-НС/26.08.2022 на ЦИК.

Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатва с печата на партията, съответно коалицията – ако има такъв. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК 10 - Кюстендилски в срок до 17:00 ч. на предизборния ден /01.10.2022 г./.

Списъкът на технически носител на упълномощени представители се представя в електронна форма съгласно образец, посочен в Приложение №1 към Решение №1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 1. ТАБЛИЦА „ПРЕДСТАВИТЕЛИ“ в EXCEL ФОРМАТ- проверява се валидност на ЕГН
11.09.2022

Съобщение

ГРАФИК ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СУЕМГ В КЮСТЕНДИЛСКИ ИЗБОРЕН РАЙОН

Община на
територията на
 Област Кюстендил

Населени
 места с машинно
гласуване

Начален и краен час на поставяне на СУЕМГ

Брой машини

Място на поставяне

Отговорно лице

БОБОВДОЛ

 

 

Бобов дол
Мламово
Големо село

09.00ч. до 17.00ч.

1

Сградата на Кметство на с. Големо село – от 12.09.2022 г. до 15.09.2022 г. / на 12.09.2022 г. от 14.00 до 17.00 ч./

Читалище "Зора-2001,
с. Мламово – от 16.09.2022 г. до 21.09.2022г.

Сградата на общинска администрация Бобов дол - ЦАО /партерен етаж/,ул. Двадесет и седми октомври №2- от 22.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

Станислав Янев
-0898567236

БОБОШЕВО

Бобошево
Слатино

 

 

 

09.00ч. до 16.00ч.

9.00ч. до 12.00 ч.

 

13.00ч. до 16.00ч.

1

Малката зала на
  НЧ "Лоза 1870"
град Бобошево, ул. "Единство" №2 – от 13.09.2022 г. 14.09.2022 г.

15.09.2022 г.

 

Кметството на с. Слатино

15.09.2022 г. при интерес от гражданите и на 16.09.2022 г.

Цветанка Маринова
 - 0879069317

ДУПНИЦА

гр.Дупница
с. Бистрица
с. Джерман
с. Самораново
с.Яхиново
с. Червен брег
с. Крайници

09.30ч. до 12.00ч.
13.00ч. до 17.00ч. 

09.30ч. до 12.00ч.
13.00ч. до 17.00ч.  

 

 

 

09.30ч. до 12.00ч.
13.00ч. до 17.00ч. 

4

Сградата на общинска администрация – партер – от 13.09.2022 г. до 23.09.2022 г.


Сградата на Кметство  с.Бистрица – от 13.09.2022 г. до 16.09.2022 г.

 

Сградата на Кметството на с.Крайници – от 13.09.2022 г. до 16.09.2022 г.

Сградата на Кметство с. Яхиново - от
13.09.2022 г. до 16.09.2022 г.

 

 

Сградата на Кметство  с.Самораново- от 19.09.2022 г. до 23.09.2022 г.

Сградата на Кметството на с.Червен брег  - от 19.09.2022 г. до 23.09.2022 г.

Сградата на Кметството на с.Джерман- от 19.09.2022 г. до 23.09.2022 г.

Илияна Михалкова -079523500

 

 

Кристина Капурдова -0892062151

Марин Михалков-0879523599

 

Георги Сакалийски-0895517056

 

 

Кристина Капурдова -0892062151

Марин Михалков-0879523599Георги Сакалийски-0895517056

КОЧЕРИНОВО

гр.Кочериново

10.00ч. до 15.00ч. 

1

 Сградата на общинска администрация – партер

Всеки работен ден от 12.09.2022 до29.09.2022 г. вкл.

Наташа  Чонева - 0886695099

КЮСТЕНДИЛ

гр. Кюстендил


с. Драговищица


с. Жиленци


с. Богослов

с. Слокощица

с.Граница

с.Багренци


с. Пиперков чифлик


с. Жабокрът


с. Ябълково


с. Коняво

с.Горна Гращица


с.Николичевци


с. Копиловци


с. Шишковци

с.Лозно

с. Соволяно

10.00ч. до 15.00 ч.

2

Център за информационно
 обслужване в гр. Кюстендил /
западно от площад Велбъжд/. Всички работни дни от 16.09 до 30.09.2022 г.

 Кметство на с. Драговищица


-13.09.2022 г.

 

 

Кметство на с. Жиленци - 13.09.2022 г. 

 

 

Кметство на с. Богослов - 14.09.2022 г. 

 

Кметство на с. Слокощица - 14.09.2022 г. 

 

 

Кметство на с. Граница
 - 15.09.2022 г.

 

 

Кметство на с. Багренци

 - 15.09.2022 г.

 

 

 

Кметство на с. Пиперков чифлик - 16.09.2022 г. 

 

Кметство на с. Жабокрът

 - 19.09.2022 г.

 

 

Кметство на с. Ябълково - 20.09.2022 г. 

 

Кметство на с. Коняво

- 21.09.2022 г.

 

 

 

 

Кметство на с. Горна Гращица - 23.09.2022 г. 

 

Кметство на с. Николичевци - 26.09.2022 г. 

 

Кметство на с. Копиловци

 - 27.09.2022 г.

 

 

 

Кметство на с.Шишковци - 28.09.2022 г. 

 

Кметство на с. Лозно

 - 29.09.2022 г.

 

 

Кметство на с. Соволяно - 30.09.2022 г.

Денислав Бързачки
-0899105442

 

 

София Плачкова
-0884885168

Лилия Станкова -0882885018
 

Камен Златков
-0882885064Денислав Бързачки
-0899105442

 

Румен Веселинов
-0882885103

Лилия Станкова -0882885018

 Венера Илиева-
0882885385

Денислав Бързачки
-0899105442

 Лъчезар Гергов
-0882885031

Лилия Станкова -0882885018

 Иван Христов
-0882885034

Денислав Бързачки
-0899105442

 Стефан Котев
-0882885075

Лилия Станкова -0882885018

 

Ясен Стипцарски
-0882885068

Лилия Станкова -0882885018

 Бисер Златков
-0882885028

Лилия Станкова -0882885018

 

Даниела Божилова-
0882885046

 Лилия Станкова -0882885018

82885046

 

Кирил Кирилов
-0882885071

Лилия Станкова -0882885018

 Спаска Методиева
-0882885032

Лилия Станкова -0882885018

 Мирослава Костадинова
-0882885122

Лилия Станкова -0882885018

 

Илияна Петрова
-0882885012

Лилия Станкова -0882885018

 Пламен Матуски
-0882885029

Лилия Станкова -0882885018

 

Пламен Илиев
-0889033780

Лилия Станкова -0882885018

 

НЕВЕСТИНО

с.Невестино

8.30ч. до 17.00ч.

1

Административна сграда на Общинска администрация , ул. "Вл. Поптомов" № 17  I етаж

 От 13.09.2022г. до 16.09.2022 г.;

 От 26.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

Валентин  Фердинандов Илиев
 -0886044898 

РИЛА

гр. Рила

9:00 ч. до 12:00 ч.
 14:00 до 16:00 ч.

1

Клуб на хората с
увреждания с
 административен адрес:
 гр.Рила, пл."Възраждане"
 №1

16,17 и 18.09.2022 г.

21,23,24 и 25.09.2022 г.

Даниела Цокова
-0877040428

САПАРЕВА БАНЯ

гр. Сапарева баня
Сапарево
Ресилово
Овчарци

10:30 до 12:00 ч.
14:30 до 16:00 ч.

1

Малък салон на Народно читалище "Просветен лъч", гр. Сапарева баня, ул. Германея №1 – 13.09.2022г.;14.09.2022г., 20.09.2022 и 21.09.2022 г.

Ритуална зала на кметство Сапарево,

с. Сапарево, ул. Христо Ботев 24

15.09.2022 г. и 23.09.2022 г.

 

Кметство Овчарци /във входа пред пощенската станция/, с. Овчарци, ул. Рилски едзера №44

16.09.2022 г. и 26.09.2022 г.

Кметство Ресилово / в залата на първия етаж/
с. Ресилово, ул. Захари Зоограф №2

19.09.2022г. и 27.09.2022 г.

Ани Паланкова
-0888664113

 

 

Катя Пехливанска
-0898322171

Ани Паланкова
-0888664113

 

Ани Паланкова
-0888664113

Мая Калдръмова
-0885248446


Ивона Лазарова
-0895001303

Ани Паланкова
-0888664113

08.09.2022

Съобщение

Районна избирателна комисия Кюстендил напомня на избирателите, че до 17.09.2022 г. (включително) избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска, да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. 

 Искането се отправя по един от следните два алтернативни начина:

- писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документ за самоличност и подпис;

- искането може да се подаде, чрез попълването на електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ: https://regna.grao.bg, като в него избирателят вписва данните си по документ за самоличност, сравнява постоянния и настоящия си адрес, и посочва актуален телефонен номер за връзка, без да е необходим електронен подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението, едновременно с подаването му. 

Всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ на адрес: https://www.grao.bg

07.09.2022

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

РИК 10 - Кюстендилски уведомява политическите партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. в Десети изборен район -  Кюстендилски, че в срок до 17.00 часа на 01.10.2022 г., могат да подадат заявление за регистрация на лица като застъпници или заместващи застъпници.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. са описани в Решение № 1318-НС/19.08.2022 г. на ЦИК.

За регистриране на застъпници, се представя заявление по  образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа), към което задължително се прилагат:

 1. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници – на хартиен носител и на електронен носител. Файлът следва да бъде във формат Excel, съдържащ трите имена и единен граждански номер на лицата по приложения образец.
 2. Декларации от лицата, предложени за регистрация като застъпници (Приложение № 45-НС от изборните книжа).
 3. Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник).

Броят на застъпниците не може да бъде по-голям от броя на избирателните секции в изборния район.

Заместващи застъпници се регистрират, за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия или коалиция, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на избирателните секции на територията на изборния район. За регистрация на лица като заместващи застъпници следва да  бъде представено:

 1. Предложение по образец (Приложение № 44-НС от изборните книжа).
 2. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител във формат Excel по приложения образец).
 3. Декларации от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (Приложение № 45-НС от изборните книжа).
 4. Пълномощно (в случай, че се подава от пълномощник).

Важно:  Да се използва САМО приложения файл в Excel формат за изготвяне на техническия носител на списъците!!!

Списък за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в електронен формат

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници:

 1. Файлът се отваря с Excel (от версия Microsoft Office 2007 включително и нагоре). В зависимост от нуждата, се ползва една от двете страници – „ЗАСТЪПНИЦИ“ или „ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ“. Преходът от една в друга страница, става чрез кликване върху името на страницата в долната част на прозореца на Microsoft Excel.
 2. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин. Представянето в РИК може да стане на оптичен носител CD/DVD, USB флаш драйв преносима памет или на официалния електронен адрес на РИК 10: [email protected].
 3. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките.
 4. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките (квартал, телефон и др. подобни). При нужда и/или желание партиите и коалициите, могат да дописват вдясно извън таблицата забележки от произволен характер.
 5. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци, копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та (проверката на тяхната валидност). В случай на такова унищожаване, може да се копират само форматите от оригинала на таблицата на сайта.
 6. Автоматичен цветен код на клетките с ЕГН:
 • ЧЕРВЕН фон – ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ
 • СИН фон – ЕГН-то се повтаря в списъка
 • ЗЕЛЕН фон – само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните застъпници в този файл (има го в страницата „ЗАСТЪПНИЦИ“, а се предлага като заместващ в страницата „ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ“)
 • БЯЛ фон с черни букви – всичко е наред с ЕГН-то.
07.09.2022

Съобщение

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЕ В ПРЕДВИЖВАНЕТО, КАКТО СЛЕДВА:

Община

Избирателна секция №

Телефон за заявки

Избирателни секции определени по реда чл.10, ал. 1 от ИК

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

СИК № №100400004
гр. Бобов дол, ул." Васил Коларов" № 4 - Културен дом

0702 63915

0895 656 116

няма

ОБЩИНА БОБОШЕВО

СИК №100500002, гр. Бобошево, Читалище „Лоза-1870“- I-ви етаж

07046 23 54

0896 627 220

няма

ОБЩИНА ДУПНИЦА

СИК № 104800011 и

СИК № 104800012 
 в спортна зала гр. Дупница, ул.“Христо Ботев“ № 30А

0879 523 474

0879 523466

0879 523603

няма

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

СИК №102900033,
гр. Кюстендил, сградата на  Поликлиника бившата „Бърза помощ“, СИК №102900050,

СИК № 102900059 и СИК №102900060 намиращи се на II – ри етаж в сградата на ПГЛП “Владимир Димитров-Майстора“ ул.“Искър № 5

078 55 12 11

СИК № 102900058
ПГЛП „Владимир Димитров - Майстора" гр. Кюстендил, ул."Искър" № 5

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

СИК №102700006, с. Стоб, Ресторант център за секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

07053 20 11

 няма

ОБЩИНА РИЛА

СИК №103800002 
гр. Рила, пл. „Възраждане" № 1  „Клуб на хората с увреждания“

0887/564396

няма

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

СИК №104100006 гр. Сапарева баня, 
 СУ „Христо Ботев”, ул. „Княз Борис" № 3

07072 33 78

няма

ОБЩИНА  ТРЕКЛЯНО

СИК №105000001
с. Трекляно

07927 62 11

0879 400 521

няма

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

СИК №103100012 -
с. Невестино; административната сграда на ул."Владимир Поптомов" № 17, ет.1

07915  22 51

няма

28.08.2022

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ!

ПРОМЕНИ В СЪСТАВA НА СИК

Промени в съставa на СИК, се налагат когато дадено лице, което е назначено в състава на секционна избирателна комисия, не може да участва при произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г.. За същото партията или коалицията, която го е предложила, следва да подаде заявление до Районната избирателна комисия – Кюстендил, с което да се заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия предложеното лице, като същевременно подаде ново лице. Към заявлението е необходимо да се приложи сканирано пълномощно, на изрично упълномощено от съответната ПП/Коалиция, лице.

В случай, че се касае до технически грешки и дублиране на имена при подаване на списъците за членове на СИК от партиите или коалициите, и необходимостта от замяна на посочени дублираните членове на СИК, не е необходимо подаване на заявление от съответните лица, назначени за членове на СИК. В този случай е достатъчно съответната партия или коалиция, писмено да заяви необходимостта от замяна на сгрешените имена, предложени за членове на СИК с нови лица, които да бъдат назначени на тяхно място.

Партията или коалицията от партии от чиято квота се извършва промяната, чрез своите представители следва да подаде в РИК писмено предложение, съдържащо три имена, ЕГН, длъжност и телефон.

Промяната в съставa на секционна избирателна комисия, се взема с решение на РИК, с което се освобождава отказалият се или грешно посочен член, и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната.

Таблица за ПРЕДЛОЖЕНИЕ за СМЯНА НА ЧЛЕНОВЕ в секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

19.08.2022

Отговорници по общини в Десети изборен район - Кюстендилски

№ ПО РЕД

ОБЩИНА

ОТГОВОРНИК ОТ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН - КЮСТЕНДИЛ

1.

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Десислава Стоянова – 0896/047473

Евгения Гергова – 0899/505211

Огнян  Иванов – 0988/809163

2.

ОБЩИНА БОБОШЕВО

Илиян Хаджийски – 0887/812968

3.

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Венцеслав Механджийски – 0877/246655

Тодорка Петкова – 0887/763148

4.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Румяна Димитрова – 0885/524999

Александра Колева – 0897/272633

Владимир Миланов – 0887/259416

Мариана Карчева – 0898/724190

5.

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

Ивайло Анастасов – 0897/993456

6.

ОБЩИНА РИЛА

Венцеслав Механджийски – 0877/246655

Тодорка Петкова – 0887/763148

7.

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Десислава Стоянова – 0896/047473

Евгения Гергова – 0899/505211

Огнян  Иванов – 0988/809163

8.

ОБЩИНА ДУПНИЦА

Десислава Стоянова – 0896/047473

Евгения Гергова – 0899/505211

Огнян  Иванов – 0988/809163

9.

ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО

Петър Дингозов – 0878/551958

Добри Божков – 0884/253515

15.08.2022

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РИК - КЮСТЕНДИЛ

От 15.08.2022 г. РИК в Десети изборен район - Кюстендилски започва да приема документи, за регистрация на инициативни комитети, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Приемането на документите, ще се извършва всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Читалище "Братство 1869"– ІІ-ри етаж - заседателната зала, находяща се в гр. Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий“ № 18 – деловодство на РИК 10.

Крайният срок за подаване документи, за регистрация на инициативен комитет е 17:00 ч. на 22.08.2022 г.

15.08.2022

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В РИК - КЮСТЕНДИЛ

От 15.08.2022 г. РИК в Десети изборен район - Кюстендилски започва да приема документи, за регистрация на кандидати за народни представители, в изборите за народни представители за Десети изборен район, насрочени за 02 октомври 2022 г.

Приемането на документите, ще се извършва всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Читалище "Братство 1869"– ІІ-ри етаж - заседателната зала, находяща се в гр. Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий“ № 18 – деловодство на РИК 10.

Крайният срок за подаване документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 30.08.2022 г. (32 дни преди изборния ден).

Предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат.

Календар

Решения

 • № 187-НС / 10.10.2022

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

 • № 186-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

 • № 185-НС / 05.10.2022

  относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения