Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
Кюстендил, 30.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от КП „БСП за България“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски

Постъпили са заявления с вх. № 5/30.09.2022 г., 9:20 ч., вх. № 6/30.09.2022 г., 9:59 и вх. № 8/30.09.2022 г., ч. 14:22 ч., /Приложение № 43-НС  от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от КП „БСП за България“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Заявленията са подадени от Елица Руменова Панева и упълномощен представител на КП „БСП за България“.

Към Заявленията са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение №1318-НС/19.08.2022 г. на ЦИК, включващи и списък, съдържащ имената на 12 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

На основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/19.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                                                       РЕШИ

 1. РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ ОТ КП „БСП за България“  – 12 /дванадесет/ броя на кандидатите от кандидатската листа, издигната от КП „БСП за България“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно Приложение 1, неразделна част от решението.
 2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 30.09.2022 в 20:36 часа

Календар

Решения

 • № 187-НС / 10.10.2022

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

 • № 186-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

 • № 185-НС / 05.10.2022

  относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения