Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Кюстендил, 29.09.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило заявление от КП „ГЕРБ-СДС“ за заличаване от списъка на упълномощени представители в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление от КП „ГЕРБ-СДС“ с вх. № 331/29.09.2022г., представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез упълномощения представител Даниел Генчев Данчев и преупълномощеното лице Михаела Ясенова Крумова да бъдат заличени от списъка с упълномощените представители в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г., както следва:

Елена Михайлова Дюлгерска, с ЕГН: ***, пълномощно №111/27.09.2022 г. и на нейно място да бъде вписан Иван Денчев Коларов с ЕГН: ***;

Кремелина Тодорова Соколова с ЕГН: ***, пълномощно №151/27.09.2022 г. и на нейно място да бъде вписан Антони Борисов Тончев с ЕГН:  ***;

Валентина Кирилова Илиева с ЕГН: ***, пълномощно №181/27.09.2022 г. и на нейно място да бъде вписан Димитър Миланов Бачев с ЕГН: ***.

РИК – Кюстендил констатира, че  лицата  фигурират и съгласно депозираното заявление от Коалицията, няма пречки същите да бъдат заличени в списъка на упълномощените представители.

На основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 от ИК и Решение № 1389 – НС от 05.09.2022 годна ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                                          РЕШИ

ЗАЛИЧАВА от списъка на упълномощените представители на КП „ГЕРБ-СДС“, както следва:

Елена Михайлова Дюлгерска, с ЕГН: ***, пълномощно №111/27.09.2022г.

Кремелина Тодорова Соколова с ЕГН: ***, пълномощно №151/27.09.2022г.

Валентина Кирилова Илиева с ЕГН: ***, пълномощно №181/27.09.2022г.

ДОПЪЛВА списъка на упълномощените представители  на КП „ГЕРБ-СДС“, както следва:

Иван Денчев Коларов с ЕГН: ***;

Антони Борисов Тончев с ЕГН:  ***;

Димитър Миланов Бачев с ЕГН: ***.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 29.09.2022 в 19:26 часа

Свързани решения:

119-НС/28.09.2022

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения