Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 119-НС
Кюстендил, 28.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ – СДС“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

Постъпило е заявление от КП „ГЕРБ – СДС“ с вх. № 278 от 27.09.2022 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски и списък на 278 упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител. След извършена проверка РИК 10 – Кюстендил констатира, че за 277 /двеста седемдесет и седем/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 ИК и Решение № 1389 – НС от 05.09.2022 год. на ЦИК

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 ИК и Решение № 1389 – НС от 05.09.2022 год. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                                                   РЕШИ

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК – Кюстендил 277 /двеста седемдесет и седем/ броя упълномощени представители на КП „ГЕРБ – СДС“, съгласно Приложение 1, неразделна част от решението. 

ОТКАЗВА да публикува лицето Маргарита Красимирова Бонева, с ЕГН: ***, поради обстоятелството, че същото е регистрирано като упълномощен представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендил от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 28.09.2022 в 17:43 часа

Свързани решения:

133-НС/29.09.2022

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения