Заседания

Заседание от дата 01.03.2017 от 16:00 часа.

Решения

№ 203 / 01.03.2017

ОТНОСНО : Изменение на Решение №2-НС от 04.02.2017 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, относно мястото на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

№ 202 / 01.03.2017

ОТНОСНО : Обсъждане на Заповед № ОИ-10-24 от 14.02.2017 г. на Областния управител на област – Кюстендил, изменена със Заповед № РД-20-41 от 23.02.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил, писмо с изх. №08-01-34/16.02.2017 г. на Областен управител Кюстендил до кмета на Община Кюстендил, и изменение на Решение № 1-НС от 04.02.2017 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на организационни въпроси и въпроси, относно материалното обезпечаване на дейността на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски; Адрес на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения