Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 203
Кюстендил, 01.03.2017

ОТНОСНО: Изменение на Решение №2-НС от 04.02.2017 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, относно мястото на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

На основание чл. 70, ал. 4 и ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1 от ИК и Решение № 4150-НС от 27.01.2017 година на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски

                                                        РЕШИ:

 

            Изменява Решение № 2-НС от 04.02.2017 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски като определя, считано от 01.03.2017 г. място за обявяване на  решенията си - чрез поставяне на информационното табло, находящо се пред заседателната зала на втори етаж в сградата на Областна администрация – Кюстендил, ул. „ Демокрация” №44.

      Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски  в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 01.03.2017 в 16:36 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения