Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 202
Кюстендил, 01.03.2017

ОТНОСНО: Обсъждане на Заповед № ОИ-10-24 от 14.02.2017 г. на Областния управител на област – Кюстендил, изменена със Заповед № РД-20-41 от 23.02.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил, писмо с изх. №08-01-34/16.02.2017 г. на Областен управител Кюстендил до кмета на Община Кюстендил, и изменение на Решение № 1-НС от 04.02.2017 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски на организационни въпроси и въпроси, относно материалното обезпечаване на дейността на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски; Адрес на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

 Посочва , считано от 01.03.2017 г. нов адрес на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски - сградата на Областна администрация - Кюстендил – ІІ-ри етаж - заседателната зала, намираща се в гр. Кюстендил, Областна администрация – Кюстендил, ул.”Демокрация” № 44.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Красимир Любомиров Петров

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 01.03.2017 в 16:36 часа

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения