Движение за права и свободи – ДПС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Васил Пламенов Павлов02-01/29.09.2022
Елеонора Божидарова Георгиева02-02/29.09.2022
Анита Валентинова Симеонова02-03/29.09.2022
Даниел Любчов Васев02-04/29.09.2022
Андрей Маринов Стойков02-05/29.09.2022
Живка Добринова Ангелова02-06/29.09.2022
Цветелина Иванова Филипова02-07/29.09.2022
Пролетка Асенова Камберска02-08/29.09.2022
Десислава Валентинова Колева02-09/29.09.2022
Николай Валентинов Атанасов02-10/29.09.2022
Нина Любомирова Близнакова02-11/29.09.2022
Елица Найденова Стоянова02-12/29.09.2022
Нина Янкова Михайлова02-13/29.09.2022
Любимка Йорданова Иванова02-14/29.09.2022
Нели Иванова Стоичкова02-15/29.09.2022
Георги Борисов Стоичков02-16/29.09.2022
Надежда Сотирова Гръкова02-17/29.09.2022
Нонка Венева Стоянова02-18/29.09.2022
Валентин Боянов Стойков02-19/29.09.2022
Малинка Александрова Тасева02-20/29.09.2022
Емилия Николова Ковачка02-22/29.09.2022
Елка Христова Петрова02-23/29.09.2022
Георги Георгиев Лазов02-24/29.09.2022
Габриела Георгиева Въжарова02-25/29.09.2022
Албена Христова Маркова02-26/29.09.2022
Васил Митков Стоилков02-27/29.09.2022
Любомира Иванова Стаменова02-28/29.09.2022
Кристина Христова Бибешкова02-29/29.09.2022
Маряна Кирилова Стойчева02-30/29.09.2022
Анастасия Кънчева Стоянова02-31/29.09.2022
Диана Николова Аспарухова02-32/29.09.2022
Мариета Иванова Илиева02-33/29.09.2022
Анелия Благоева Милчева02-34/29.09.2022
Диляна Атанасова Васева02-35/29.09.2022
Станислава Иванова Славова02-38/29.09.2022
Мариана Драганова Грозданова02-39/29.09.2022
Весела Ванчова Грозданова02-40/29.09.2022
Марио Владимиров Костадинов02-41/29.09.2022
Андрей Димитров Костадинов02-42/29.09.2022
Ива Василева Манова02-43/29.09.2022
Албена Николова Ненкова02-44/29.09.2022
Кирил Иванов Грънчаров02-45/29.09.2022
Христо Димитров Кантарджиев02-46/29.09.2022
Мариана Иванова Дамянова02-47/29.09.2022
Симеон Василев Дамянов02-48/29.09.2022
Симеон Симеонов Дамянов02-49/29.09.2022
Емил Димитров Манов02-50/29.09.2022
Цветанка Драганова Манова02-51/29.09.2022
Анулиран02-52/29.09.2022
Момчил Георгиев Симеонов02-53/29.09.2022
Станка Момчилова Георгиева02-54/29.09.2022
Цветелина Красимирова Весева02-55/29.09.2022
Мая Йорданова Христова02-56/29.09.2022
Явор Иванов Андонов02-57/29.09.2022
Мариана Желязкова Мазова02-58/29.09.2022
Валери Николов Иванов02-59/29.09.2022
Пламен Венциславов Попов02-60/29.09.2022
Кристина Милчова Мицова02-61/29.09.2022
Емил Борисов Стойчев02-62/29.09.2022
Росица Веселинова Чукина02-63/29.09.2022
Детелин Каменов Асенов02-64/29.09.2022
Даниела Найденова Георгиева02-65/29.09.2022
Ива Светлинова Лескова02-66/29.09.2022
Евелина Николаева Георгиева- Василева02-67/29.09.2022
Стояна Стоичкова Митева02-68/29.09.2022
Даниел Светлинов Джинов02-69/29.09.2022
Еленка Симеонова Николова02-70/29.09.2022
Павел Александров Александров02-71/29.09.2022
Росен Димитров Владимиров02-72/29.09.2022
Николета Николаева Цонева02-73/29.09.2022
Любка Тончева Георгиева02-74/29.09.2022
Мириана Димитрова Стойнева02-75/29.09.2022
Бойко Йорданов Станков02-76/29.09.2022
Иван Симеонов Дамянов02-77/29.09.2022
Магделена Стоянова Станчева02-78/29.09.2022
Георги Евгениев Станчев02-79/29.09.2022
Таня Кирилова Шаткарска02-80/29.09.2022
Бойко Любенов Кръстев02-81/29.09.2022
Анелия Здравкова Атанасова -Георгиева02-82/29.09.2022
Димитър Стойнев Димитров02-83/29.09.2022
Георги Иванов Лазов02-84/29.09.2022
Димитър Николов Колчев02-85/29.09.2022
Венелина Николова Граховска02-86/29.09.2022
Василка Николова Николова02-87/29.09.2022
Стефан Горчов Петков02-88/29.09.2022
Дафинка Иванова Иванова02-89/29.09.2022
Даниел Иванов Христов02-90/29.09.2022
Иван Асенов Христов02-91/29.09.2022
Живка Стефчова Димитрова02-92/29.09.2022
Стефка Димитрова Михайлова02-93/29.09.2022
Сашо Славчов Сашев02-94/29.09.2022
Асен Атанасов Данев02-95/29.09.2022
Ваня Борисова Смилкова02-96/29.09.2022
Боряна Василева Лазарова02-97/29.09.2022
Анелия Георгиева Евтимова02-98/29.09.2022
Мирослава Огнянова Иванова02-100/29.09.2022
Силвия Стаменова Ангелова02-101/29.09.2022
Стамен Стоичков Ангелов02-102/29.09.2022
Петя Богомилова Георгиева02-103/29.09.2022
Росица Вельова Иванова02-104/29.09.2022
Мария Димитрова Стойчева02-105/29.09.2022
Алекс Алексеев Божилов02-106/29.09.2022
Благовест Асенов Кирилов02-107/29.09.2022
Анел Руждиева Мюзекярова02-108/29.09.2022
Райна Иванова Драганова02-109/29.09.2022
Таня Петрова Ангелова02-110/29.09.2022
Найден Найденов Ангелов02-111/29.09.2022
Анета Владимирова Симеонова02-112/29.09.2022
Йорданка Йорданова Апостолова02-113/29.09.2022
Емил Живков Миланов02-114/29.09.2022
Катя Емилова Карадалиева02-115/29.09.2022
Венета Трифонова Маноилова02-121/29.09.2022
Силвия Савова Асенова02-122/29.09.2022
Мирослав Георгиев Малинов02-123/29.09.2022
Вася Стефанова Ничева02-124/29.09.2022
Елена Каменчова Симеонова02-125/29.09.2022
Соня Георгиева Петрова02-126/29.09.2022
Величка Кирилова Станоева02-127/29.09.2022
Стоян Георгиев Христов02-128/29.09.2022
Гергана Любчова Новачка02-129/29.09.2022
Снежана Тодорова Николова02-131/29.09.2022
Ботьо Иванов Граховски02-132/29.09.2022
Даниела Любомирова Мицова-Панчева02-133/29.09.2022
Страхил Николов Иванов02-134/29.09.2022
Елеонора Константинова Стоянова02-135/29.09.2022
Стела Константинова Зашева02-136/29.09.2022
Никол Николова Зашева02-137/29.09.2022
Китан Кирилов Милошов02-138/29.09.2022
Иванка Спасова Огненска02-139/29.09.2022
Славчо Спасов Пешев02-140/29.09.2022
Ивайло Георгиев Йончев02-141/29.09.2022
Идеал Борисов Николов02-142/29.09.2022
Димитър Иванов Градевски02-143/29.09.2022
Десислава Ванчова Самаринова02-144/29.09.2022
Снежана Николова Китина02-145/29.09.2022
Симеон Борисов Христов02-146/29.09.2022
Ина Снежанова Иванова02-147/29.09.2022
Антоанета Димитрова Стойнева02-148/29.09.2022
Людмил Бориславов Величков02-149/29.09.2022
Милчо Иванов Паргов02-150/29.09.2022
Тинка Димитрова Петкова02-151/29.09.2022
Деница Георгиева Мичова02-152/29.09.2022
Кирил Спасов Божинов02-153/29.09.2022
Райка Николова Николова02-155/29.09.2022
Георги Методиев Стефанов02-156/29.09.2022
Гергана Георгиева Стефанова02-157/29.09.2022
Вергина Христова Стефанова02-158/29.09.2022
Драган Павлов Механджийски02-159/29.09.2022
Стамболка Младенова Иванова02-160/29.09.2022
Виолета Стефанова Лещанска02-161/29.09.2022
Ганчо Христов Петров02-162/29.09.2022
Христина Бисерова Димитрова-Станимирова02-163/29.09.2022
Елица Юриева Христова02-164/29.09.2022
Василка Методиева Барилска02-165/29.09.2022
Гергана Костадинова Бурева02-166/29.09.2022
Антон Данчов Костадинов02-167/29.09.2022
Рангел Георгиев Атанасов02-168/29.09.2022
Цветан Методиев Якимов02-169/29.09.2022
Благойка Георгиева Пърчева02-170/29.09.2022
Димитринка Иванова Якимова02-171/29.09.2022
Румен Атанасов Стоянов02-172/29.09.2022
Методи Георгиев Малашевски02-173/29.09.2022
Петя Николаева Съботинова-Иванова02-174/29.09.2022
Ваня Любомирова Симеонова02-175/29.09.2022
Иван Милчов Здравков02-176/29.09.2022
Мартин Ивайлов Иванов02-177/29.09.2022
Александра Кирилова Петрова02-178/29.09.2022
Спаска Климентова Могиларска02-179/29.09.2022
Емилия Велинова Кескинева02-180/29.09.2022
Теменужка Людмилова Пидева02-181/29.09.2022
Николета Сашова Иванова02-182/29.0.2022
Николай Йорданов Станкев02-183/29.09.2022
Илияна Илиева Велинова02-184/29.09.2022
Цветелина Борисова Славчева02-185/29.09.2022
Евгени Благоев Китов02-186/29.09.2022
Марчело Калинов Кирилов02-187/29.09.2022
Страхил Данаилов Лазаров02-189/29.09.2022
Ивета Кирилова Томева02-190/29.09.2022
Кристиян Йорданов Кирилов02-192/29.09.2022
Ралица Ивова Велинова02-193/2.09.2022
Джорджи Илчев Георгиев02-194/29.09.2022
Ивослав Валентинов Йорданов02-195/29.09.2022
Красимир Кирилов Матеев02-197/29.09.2022
Александър Светозаров Веселинов02-198/29.09.2022
Валентина Панчова Стоймирова02-199/30.09.2022
Николай Димитров Мурджов02-200/30.09.2022
Марио Милев Андонов02-201/30.09.2022
Станка Димитрова Мирчева02-202/30.09.2022
Зине Тасев Маноилов02-203/29.09.2022
Костадинка Георгиева Динева02-204/30.09.2022
Владимир Томов Гаврилов02-205/30.09.2022
Богомил Атанасов Николов02-206/30.09.2022
Ели Иванова Костадинова02-207/30.09.2022
Анета Стефанова Матуска02-208/30.09.2022
Николина Асенова Въжарова02-209/30.09.2022
Атанас Иванов Кирилов02-210/30.09.2022
Даниела Тончева Колева02-211/30.09.2022
Славчо Дамянов Иванов02-212/30.09.2022
Людмила Игнатова Андонова02-213/30.09.2022
Даниела Кирилова Гоцева02-214/30.09.2022
Георги Димитров Кърпачев02-215/30.09.2022
Николина Ангелова Балабанова02-216/30.09.2022
Николина Филипова Селска02-217/30.09.2022
Ивайло Йорданов Китов02-218/30.09.2022
Васил Кирилов Стамболийски02-219/30.09.2022
Йордан Ненков Китов02-220/30.09.2022
Гергана Петрова Цонева02-221/30.09.2022
Мирослав Любимов Кирилов02-222/30.09.2022
Светослав Костадинов Панчев02-223/30.09.2022
Евгени Добрев Стоянов02-224/30.09.2022

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения