ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Андрей Миланов Петров№1/21.09.2022г.
Маргарита Красимирова Бонева№2/ 21.09.2022г.
Александра Сашкова Захариева№3/21.09.2022г.
Милен Борисов Андонов№4/21.09.2022г.
Ваня Георгиева Бенина№5/21.09.2022г.
Любомир Георгиев Велинов№6/21.09.2022г.
Здравка Петрова Чавдарова№7/21.09.2022г.
Юлиян Борисов Павлов№8/21.09.2022г.
Зорница Людмилова Кирилова№9/21.09.2022г.
Пролетка Николова Делянска№10/21.09.2022г.
Антон Емилов Владимиров№11/21.09.2022г.
Станко Захариев Велев№12/21.09.2022г.
Калина Стоянова Крумова№13/21.09.2022г.
Веселин Василев Трисинджирски№14/21.09.2022г.
Людмила Боянова Парлапанска№15/21.09.2022г.
Радка Веселинова Чорбаджийска№16/21.09.2022г.
Цветомир Атанасов Христов№17/21.09.2022г.
Александра Стоянова Петрова№18/21.09.2022г.
Анка Славчова Пенева№19/21.09.2022г.
Ани Кирилова Николова№20/21.09.2022г.
Васил Драганов Василев№21/21.09.2022г.
Надя Симеонова Андонова№22/21.09.2022г.
Васил Димитров Христов№23/21.09.2022г.
Димитър Василев Шатков№24/21.09.2022г.
Марияна Николова Делянска№25/21.09.2022г.

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения