Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 93-НС
Кюстендил, 20.09.2022

ОТНОСНО: Одобряване на проекти на материали за секционните избирателни комисии на територията на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

Десети изборен район – Кюстендилски следва да одобри проекти и да одобри тираж за отпечатване на материали, необходими за работата на секционните избирателни комисии на територията на изборния район при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, след проведено поименно гласуване Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                                                             РЕШИ 

 1. ОДОБРЯВА проект на Книжка – помагало, съдържаща МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1425-НС от 15 септември 2022г. и ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване – 360 броя. 
 1. ОДОБРЯВА проект на Книжка – помагало, съдържаща МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 02 септември 2022г. при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 1426-НС от 15 септември 2022 г. и ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване – 230 броя. 
 1. ОДОБРЯВА Списък /табло/, съдържащ имената и номерата на кандидатите по кандидатски листи на партиите и коалициите при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. и ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване – 700 броя. 
 1. ОДОБРЯВА проект на Бланка - чернова за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) на кандидатите за народни представители в изборите насрочени на 02 октомври 2022 г. и ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване – 600 броя.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването.       

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:43 часа

Календар

Решения

 • № 187-НС / 10.10.2022

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

 • № 186-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

 • № 185-НС / 05.10.2022

  относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения