Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 92-НС
Кюстендил, 20.09.2022

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя на членовете и назначаване състава на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Бобов дол в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В РИК – Кюстендил са постъпили, както следва:

Писмо с вх. № 162/17.09.2022 г.  от кмета на община Бобов дол – Елза Величкова. На територията на община Бобов дол има подадени 16 бр. заявления от избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;

Заповед №3-589 от 17.09.2022 г. на кмета на община Бобов дол – Елза Величкова, заведена в РИК – Кюстендил с вх. № 161/17.09.2022 г. за образуване на ЕДНА подвижна избирателна секция на територията на община Бобов дол за гласуване от избиратели с трайни увреждания  в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;

Писмо с вх. № 56/01.09.2022 г.  от кмета на община Бобов дол – Елза Величкова относно консултации за съставите на СИК на територията на община Бобов дол, проведени на 26.08.2022 г. в т. ч. и постигнато съгласие относно състава на ПСИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г. на ЦИК, Заповед №3-589 от 17.09.2022 г. на кмета на община Бобов дол – Елза Величкова и Писмо с изх. № 37-00-14/31.08.2022 г. на кмета на община Бобов дол – Елза Величкова, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                                                                     РЕШИ 

 1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Бобов дол в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. –  ПСИК 100400027.
 2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК № 100400027 – 5 членна.
 1. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за Община Бобов дол с № 100400027, съгласно Приложение 1, неразделна част от решението. 
 1. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ПСИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение - 32- НС от изборните книжа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:42 часа

Календар

Решения

 • № 187-НС / 10.10.2022

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

 • № 186-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

 • № 185-НС / 05.10.2022

  относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения