Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
Кюстендил, 20.09.2022

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя на членовете и назначаване съставите на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Кюстендил в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпили са в РИК – Кюстендил, както следва:

Заповед № РД-00-1250 от 16.09.2022 г. на кмета на община Кюстендил – Петър Паунов, заведена с вх. № 156/16.09.2022 г. в РИК – Кюстендил за образуване на ЕДНА подвижна избирателна секция на територията на община Кюстендил за гласуване от избиратели с трайни увреждания  в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;

Писмо от кмета на община Кюстендил Петър Паунов с вх. № 160/17.09.2022 г., заведено в РИК – Кюстендил. На територията на община Кюстендил има подадени 11 бр. заявления от избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;

Писмо от Петър Паунов - кмет на община Кюстендил с вх. №156/16.09.2022г., заведено в РИК-Кюстендил. Със същото се уведомява, че при консултациите за определяне състава и ръководството на СИК на територията на община Кюстендил, проведени на 25.08.2022 година  е постигнато съгласие между участващите и по отношение на състава на ПСИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил. РИК - Кюстендил констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г. на ЦИК и Заповед № РД-00-1250 от 16.09.2022 г. на кмета на община Кюстендил – Петър Паунов, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                                                                     РЕШИ

 1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Кюстендил в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. –  ПСИК 102900113.
 2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК № 102900113 – 7 членна.
 1. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за Община Кюстендил с № 102900113, съгласно Приложение 1, неразделна част от решението.
 2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ПСИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение - 32- НС от изборните книжа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:40 часа

Календар

Решения

 • № 187-НС / 10.10.2022

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

 • № 186-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

 • № 185-НС / 05.10.2022

  относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения