Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 89-НС
Кюстендил, 20.09.2022

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя на членовете и назначаване състава на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Рила в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпили са в РИК – Кюстендил, както следва:

Писмо с вх.№ 131/12.09.2022 г. в РИК- Кюстендил от кмета на община Рила – Георги Кабзималски. На територията на община Рила има подадени 11 бр. заявления от избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;

Предложение от Георги Кабзималски - кмет на община Рила с вх. №154/16.09.2022г., заведено в РИК-Кюстендил, заедно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК. При консултациите  е постигнато съгласие между участващите по отношение на състава на ПСИК на територията на община Рила, област Кюстендил.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г. на ЦИК, и Предложение на кмета на община Рила с изх. №ОД-01-04-31/16.09.2022г.,  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                                                           РЕШИ 

 1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Рила в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. –  ПСИК 103800008.
 2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК № 103800008 – 7 членна.
 3. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за Община Рила с № 103800008, съгласно Приложение 1, неразделна част от решението.
 4. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ПСИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. 

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение - 32- НС от изборните книжа.

            Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 20.09.2022 в 18:35 часа

Календар

Решения

 • № 187-НС / 10.10.2022

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

 • № 186-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

 • № 185-НС / 05.10.2022

  относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения