Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 67-НС
Кюстендил, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от № 100400001 до № 100400027 в община Бобов дол, област Кюстендил за произвеждане на за народни представители на 02 октомври 2022 година и утвърждаване на списък на резервните членове

Постъпило е предложение от Елза Величкова – кмет на община  Бобов дол с вх. № 56/01.09.2022 година в 10:25 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. Към предложението са приложени документите по т.7 от Решение № 1281-НС/16 август 2022г. на ЦИК – протокола от консултациите от 26.08.2022г.,  предложенията на партиите и коалициите, списък на резервните членове, представени при консултациите, копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите, пълномощни на лицата, участвали в преговорите, представени при консултациите, копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии в Община Бобов дол.

            Предвид изложеното и на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 89, ал.1, във връзка с чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Решение № 1281-НС/16 август 2022г. на ЦИК  и Приложение към Решение № 1281-НС/16 август на ЦИК, с което са приети Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. /без съставите на 5-членните СИК и ПСИК/ и Решение №26-НС от 18.08.2022г. на РИК-Кюстендил. Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                               РЕШИ

 1. Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии от № 100400001 до № 100400027 в община Бобов дол, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението. 
 1. Утвърждава списъка на резервните членове, съгласно Приложение № 2, неразделна част от решението.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение по чл.72, ал.1 т.4 от ИК /Приложение № 32 -НС от изборните книжа/.

         Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 05.09.2022 в 19:19 часа

Свързани решения:

101-НС/23.09.2022

127-НС/29.09.2022

146-НС/30.09.2022

150-НС/01.10.2022

156-НС/01.10.2022

163-НС/01.10.2022

Календар

Решения

 • № 187-НС / 10.10.2022

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

 • № 186-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

 • № 185-НС / 05.10.2022

  относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения