Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 162-НС
Кюстендил, 01.10.2022

ОТНОСНО: Заличаване на член на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, поради постъпило заявление за отказ в Районна избирателна комисия Десети изборен район – Кюстендилски

В назначаване съставите на СИК на територията на община Дупница в СИК 104800068 е назначена за член лицето Стефка Георгиева Стоянова с ЕГН: *** от  КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ с Решение №81/15.09.2022г. на РИК-Кюстендил. Същата е депозирала заявление за отказ, че се отказва от участието си в изборите на 02.10.2022г.  за народни представители , като член в СИК 104800068 от КП „Демократична България- Обединение“.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                                                РЕШИ

Заличава като член на СИК 104800068, предложена от  КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ лицето Стефка Георгиева Стоянова с ЕГН: ***, назначена с Решение № 81/15.09.2022г. на РИК-Кюстендил.

Анулира издаденото удостоверения на освободения член на СИК, предложена от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 02.10.2022 в 00:22 часа

Свързани решения:

69-НС/05.09.2022

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения