Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 145-НС
Кюстендил, 30.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от Коалиция „Български възход“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски

Постъпило е заявление с вх. № 7/30.09.2022 г., 13:15 ч. /Приложение № 43-НС  от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от Коалиция „Български възход“  в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Заявлението е подадено от Христо Валериев Гушков като упълномощен представител на Коалиция „Български възход“.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение №1318-НС/19.08.2022 г. на ЦИК, включващи и списък, съдържащ имената на 61 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

На основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/19.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски след проведено поименно гласуване с 12 гласа „За“, „Против“ – няма взе следното

                                                                                       РЕШЕНИЕ № 145-НС

 1. РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ от Коалиция „Български възход“  – 61 /шестдесет и един/ броя на кандидатите от кандидатската листа, издигната от Коалиция „Български възход“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно Приложение 1, неразделна част от решението.
 2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.                                                                   

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 30.09.2022 в 20:59 часа

Календар

Решения

 • № 187-НС / 10.10.2022

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

 • № 186-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

 • № 185-НС / 05.10.2022

  относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения