Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 143-НС
Кюстендил, 30.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в Десети изборен район – Кюстендилски

Постъпило е заявление с вх. № 345/30.09.2022 г., 11:25 ч. /Приложение 1 към Решение №1332-НС от 26.08.2022 г./ списък на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждането на избори за народни представители на 02.10.2022 год..

Заявлението е подписано от Николай Георгиев Златарски упълномощено лице представител на ПП „Движение за права и свободи“.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 57,  ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1 и чл.124 и решение №1332-НС от 26.08.2022 год. на ЦИК, включващи и списък, съдържащ имената на 186 лица, които списък да бъде публикуван от РИК - Кюстендил.

На основание  чл. 57,  ал.1, т.1, чл.72, ал.1, т.1 и чл.124 и решение №1332-НС от 26.08.2022 год. на ЦИК, т.9. Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                                               РЕШИ

 1. ПУБЛИКУВА СПИСЪКА С УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 183 /сто осемдесет и три/ лица в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., съгласно Приложение 1, неразделна част от решението.
 2. ОТКАЗВА ПУБЛИКУВАНЕТО НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – 3 /три / лица, както следва:

Цветомир Василев Сапунджиев с ЕГН: ***, поради обстоятелството, че същото е регистрирано като член на СИК 104800050;

Светослав Костадинов Панчев с ЕГН: ***, поради обстоятелството, че същото е регистрирано като член на СИК 104800047.

Мартин Ивайлов Иванов с ЕГН: ***, поради обстоятелството, че същото няма навършени 18 години по данни на Национална база данни „Население“.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 30.09.2022 в 20:55 часа

Календар

Решения

 • № 187-НС / 10.10.2022

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

 • № 186-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

 • № 185-НС / 05.10.2022

  относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения