Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 141-НС
Кюстендил, 30.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение №63-НС от 05.09.2022г. на Районна избирателна комисия Десети изборен район – Кюстендилски

В назначаване съставите на СИК на територията на община Трекляно е допусната техническа грешка, изразяваща се в следното: В СИК 10500008 за член от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ е предложена Лоза Димитрова Минева с ЕГН: ***, а погрешно в приложението неразделна част от решението е записано лицето Драгослав Митков Арсов с ЕГН: ***. Драгослав Митков Арсов е предложен за член на СИК 105000006 от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, а погрешно в приложението неразделна част от решението е записано лицето Лоза Димитрова Минева с ЕГН: ***.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                 РЕШИ

Допуска поправка на техническа грешка в Решение №63-НС от 05.09.2022г., както следва:

Вместо Драгослав Митков Арсов с ЕГН: ***, член в СИК 105000008, да се чете Лоза Димитрова Минева с ЕГН: ***;

Вместо Лоза Димитрова Минева с ЕГН: ***, член в СИК 105000006, да се чете Драгослав Митков Арсов с ЕГН: ***.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 30.09.2022 в 20:52 часа

Свързани решения:

63-НС/05.09.2022

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения