Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 139-НС
Кюстендил, 30.09.2022

ОТНОСНО: Закриване на избирателни секция № 102900112 на ул. “Цар Освободител“, № 12- Районна служба изпълнение на наказанията трета категория при областна служба „Изпълнение на наказанията“ - на територията на гр. Кюстендил, община Кюстендил

Постъпили са в РИК – Кюстендил:

Писмо от Министерство на правосъдието ГД „Изпълнение на наказанията“ с вх.№ 323/29.09.2022 год., че към 29.09.2022 год. в ареста в гр. Кюстендил пълнолетни лица с постановена мярка „задържане под стража“ и подсъдими лица без влязла в сила присъда са по-малко от 10 /десет/ лица;

Писмо с вх.№366/30.09.2022 г на кмета на Община Кюстендил Петър Паунов относно закриване на СИК 102900112.

На основание чл.70, ал.6, чл.72, ал.1, т.1 и т.6 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски

                                                                                    РЕШИ

            Закрива избирателни секции: № 102900112 на ул. “Цар Освободител“, № 12- Районна служба изпълнение на наказанията трета категория при областна  служба „Изпълнение на наказанията“ - на територията на гр. Кюстендил, община Кюстендил.

и освобождава назначените  състави на СИК

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 30.09.2022 в 20:48 часа

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения