Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 132-НС
Кюстендил, 29.09.2022

ОТНОСНО: Сключване на граждански договори със специалисти – технически сътрудници към РИК – Кюстендил

Възлага на председателя на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски да предприеме необходимите действия за сключване на граждански договори със специалист технически сътрудници и към Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за периода на подготовка за предаване на изборните книжа от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., а именно:

Силвия Йорданова Петрова, с ЕГН: ***;

Венера Василева Васева, с ЕГН: ***;

Милена Благоева Александрова, с ЕГН: ***;

Елена Михайлова Дюлгерска, с ЕГН: ***.

Договорите следва да бъдат сключени от Областен управител на област Кюстендил при спазване на изискванията на Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на ЦИК.

Решението да се изпрати на Областен управител на област Кюстендил за изпълнение.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 29.09.2022 в 19:23 часа

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения