Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 122-НС
Кюстендил, 28.09.2022

ОТНОСНО: Приемане на оперативен план за определяне на функциите на членовете на РИК – Кюстендил в изборния ден на 02 октомври 2022 г. при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1 от Изборния кодекс, Решение № 1425-НС и Решение № 1426-НС от 15 септември 2022 г., Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ

Дежурни на служебните телефони на РИК с цел приемане на сигнали и жалби подадени до Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски, през целия ден на 02 октомври 2022 година, както и методическа помощ във връзка с приложението на Изборния кодекс:

 • Владимир Миланов
 • Добри Божков
 1. Обобщаване на информацията за деветте общини на територията на областта за избирателната активност по часове определени с Решение или с писмо на ЦИК и уведомяваме на ЦИК относно избирателната активност:
 • Камелия Петрова

Разпределение  на функциите на членовете на Районна избирателна комисия при предаване на протоколите от секционните избирателни комисии в изборния ден на 02 октомври 2022 г., както следва:

       3.1. Предварителна проверка на изборните протоколи и проверка на контролите, заложени в тях преди обработване и проверка в изчислителния пункт:

 • Александра Колева
 • Ивайло Анастасов

 3.2. Контрол и приемане на протоколите след приемането им от изчислителния пункт в съответствие с издадените разписки:

 • Румяна Сергеева- Димитрова
 • Петър Димов Дингозов
 • Евгения Гергова
 • Десислава Стоянова
 • Огнян Иванов
 • Владо Миланов
 • Добри Божков
 1. Осъществяване на контрол при приемане на избирателните списъци, декларациите Приложение № 9-НС и удостоверения, приложени към избирателния списък  (Приложения № 23-НС, № 24-НС и № 26 – НС), списък на заличените лица Приложение № 16-НС от изборните книжа и списък за допълнително вписване на придружителите  Приложение  № 66-ПВР/НС:
 • Илиян Хаджийски

 Разпластяване на протоколите:

 • Марияна Карчева

           Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 28.09.2022 в 17:53 часа

Календар

Решения

 • № 187-НС / 10.10.2022

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

 • № 186-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

 • № 185-НС / 05.10.2022

  относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения