Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 121-НС
Кюстендил, 28.09.2022

ОТНОСНО: Определяне на представители на РИК-Кюстендил, които да предадат изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии в предизборния ден и УТВЪРЖДАВАНЕ на график на територията на Десети изборен район – Кюстендилски в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Необходимо е да бъдат определени представители на РИК - Кюстендил, които съвместно с общинските администрации в Десети изборен район - Кюстендил да предадат на секционните избирателни комисии изборни книжа и материали в предизборния ден на 1 октомври 2022 г.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 18  и чл. 215, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и Методическите указания  глава IV, т.3 приети с решение №1426-НС/15.092022 год. и глава IV, т.2 приети с решение №1425-НС/15.092022 год. приети с решения на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

                                                                                     РЕШИ

ОПРЕДЕЛЯ представители на Районна избирателна комисия - Кюстендил, които  да подпишат съответните протоколи, както и да предадат изборните книжа и материали на СИК/ПСИК в предизборния ден на територията на Десети изборен район – Кюстендилски в изборите за народни представители на 02 октомври 2022г., както следва:

ОБЩИНА Бобов дол – Евгения Гергова, Десислава Стоянова;

ОБЩИНА Бобошево – Ивайло Анастасов; Александра Колева;

ОБЩИНА Дупница – Евгения Гергова, Десислава Стоянова;

ОБЩИНА Кюстендил –  Румяна Димитрова, Илиян Хаджийски, Огнян Иванов, Марияна Карчева;

ОБЩИНА Кочериново – Венцеслав Механджийска, Тодорка Скрипкина;

ОБЩИНА Рила – Венцеслав Механджийска, Тодорка Скрипкина;

ОБЩИНА Сапарева баня – Евгения Гергова, Десислава Стоянова;

ОБЩИНА Невестино – Ивайло Анастасов, Александра Колева;

ОБЩИНА Трекляно – Петър Дингозов, Добри Божков. 

Община

Дата

Час

Кюстендил

01 октомври 2022 г.

съгласно Приложение № 1

Трекляно

01 октомври 2022 г.

13:00 часа

Невестино

01 октомври 2022 г.

14:00 часа

Бобошево

01 октомври 2022 г.

17:00 часа

Рила

01 октомври 2022 г.

17:00 часа

Кочериново

01 октомври 2022 г.

16:00 часа

Бобов дол

01 октомври 2022 г.

17:30 часа

Сапарева баня

01 октомври 2022 г.

17:30 часа

Дупница

01 октомври 2022 г.

съгласно Приложение № 2

         УТВЪРЖДАВА график за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, съвместно с общинските администрации, както следва: 

         Приложение № 1 за община Кюстендил и Приложение № 2 за община Дупница, неразделна част от настоящето решение.

         Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 28.09.2022 в 17:52 часа

Календар

Решения

  • № 187-НС / 10.10.2022

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

  • № 186-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

  • № 185-НС / 05.10.2022

    относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения