Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 108-НС
Кюстендил, 28.09.2022

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя на членовете и назначаване съставите на секционна избирателна комисия № 100400025 в община Бобов дол, област Кюстендил

Постъпили са в РИК – Кюстендил, както следва:

Заповед № 3 – 617 от 23.09.2022 г. на кмета на община Бобов дол Елза Величкова, с която е образувана една избирателна секция в община Бобов дол - № 100400025, със седалище: гр. Бобов дол, ул. „Васил Коларов“ № 1, Затвор,  за гласуване на избиратели с мярка за неотклонение (задържане под стража) в изборите за народни представители на 02 юли 2022 г.;

Предложение от кмета на община Бобов дол Елза Величкова с вх. №56/01.09.2022г., заведено в РИК-Кюстендил, заедно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК. При консултациите, проведени на 26.08.2022 г.,  е постигнато съгласие между участващите по отношение състава на СИК № 100400025 на територията на община Бобов дол, област Кюстендил.

             На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1233-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК, Заповед № 3 – 617 от 23.09.2022 г. на кмета на община Бобов дол Елза Величкова и Предложение от кмета на община Бобов дол Елза Величкова с изх. №37-00-14/31.08.2022г., Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                               РЕШИ 

 1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на секция за гласуване на избиратели с мярка за неотклонение (задържане под стража) на територията на община Бобов дол в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. – 100400025. 
 1. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на СИК № 100400025 – 7 членна. 
 1. НАЗНАЧАВА състава на секционна избирателна комисия за Община Бобов дол с № 100400025, съгласно Приложение 1, неразделна част от решението. 
 1. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение - 32- НС от изборните книжа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 28.09.2022 в 17:25 часа

Календар

Решения

 • № 187-НС / 10.10.2022

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски за предаване на Областната администрация - Кюстендил на екземпляри от приемо-предавателните протоколи , както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс при произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година

 • № 186-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на постъпила жалба кандидат за народен представител в 10-МИР – Кюстендилски, входирана с № 2/05.10.2022 г. в Регистъра на жалбите и сигналите

 • № 185-НС / 05.10.2022

  относно: Преназначаване на ръководствата в състави на Секционна избирателна комисия №102900051 на територията на община Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 година.

всички решения