Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 9
Кюстендил, 17.02.2021

ОТНОСНО: Определяне на отговорници по общини в Десети изборен район – Кюстендилски

На основание чл.70, ал.4, ал.6, чл.72, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Определя отговорници по общини в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва: 

№ по ред

Община

Отговорник от Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендил

1.

ОБЩИНА БОБОШЕВО

Таня Атанасова и Цветанка Харалампиева

2.

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Надежда Станимирова и Десислава Стоянова

3.

ОБЩИНА ДУПНИЦА

Десислава Стоянова и Мария Чочова

4.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Румяна Димитрова и Александра Колева и Поля Велинова

5.

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Силвия Петрова и Диана Стамболийска

6.

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

Ивайло Анастасов

7.

ОБЩИНА РИЛА

Таня Атанасова и Цветанка Харалампиева

8.

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Мария Чомакова и Мария Чочова

9.

ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО

Миленка Стоянова

         Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 17.02.2021 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 35 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

  • № 34 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

  • № 33 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения