Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 32
Кюстендил, 23.02.2021

ОТНОСНО: Възможността на председателя на Районна избирателна комисия Кюстендил да коригира и актуализира графика с дежурства на членовете на комисията

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1- НС  от 15.02.2021г на Районна избирателна комисия- Кюстендил и при спазване на законоустановения кворум Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

Р Е Ш И :

Председателя на Районна избирателна комисия - Кюстендил да коригира и актуализира графика с дежурства на членовете на комисията и да следи за правилното му прилагане.

              Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 73, ал. 1 от ИК пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 23.02.2021 в 18:58 часа

Календар

Решения

  • № 35 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

  • № 34 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

  • № 33 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения