Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 31
Кюстендил, 23.02.2021

ОТНОСНО: Определяне на членове на Районна избирателна комисия - Кюстендил, който да следят за публикуването на информация в раздел „съобщения“

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски  след проведено поименно гласуване с  14 гласа „за“, „против“ няма, взе следното:

 Р Е Ш И :

Определя Мария Димитрова Чочова – член на РИК – Кюстендил и Таня Каменова Атанасова - Здравкова – член на РИК – Кюстендил, които да осъществяват контрол за   актуализацията на информацията, публикувана в раздел „съобщения“  на интернет страницата на Районна избирателна комисия - Кюстендил.

             Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 73,  ал. 1 от ИК пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му. 

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 23.02.2021 в 18:58 часа

Календар

Решения

  • № 35 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

  • № 34 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

  • № 33 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения