Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 30
Кюстендил, 23.02.2021

ОТНОСНО: Осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните книжа – удостоверения и др., отпечатаните хартиени бюлетини, контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна администрация – Кюстендил

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 1997-НС от 08 февруари 2021г. на ЦИК , при спазване на законоустановения кворум Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

 Р Е Ш И :

Упълномощава Цветанка Емилова Харалампиева и Ивайло Радойчев Анастасов- членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски да приемат отпечатаните хартиени бюлетини, изборни книжа и материали, да осъществяват контрол при транспортирането, доставката, разпределението и съхранението им, както и да подписват съответните приемно-предавателни протоколи във връзка с произвеждането на изборите народни представители на 4 април 2021 г.

Упълномощава Цветанка Емилова Харалампиева и Ивайло Радойчев Анастасов- членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски да участват при предаване и приемане на отпечатаните хартиени бюлетини, съвместно с представител на Областна администрация – Кюстендил по предварително утвърден график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, да подпишат приемо-предавателните протоколи, както и да съпроводят транспортните средства с хартиените бюлетини до сградата на Областна администрация – Кюстендил.

Упълномощава Цветанка Емилова Харалампиева и Ивайло Радойчев Анастасов- членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски да осъществят контрол по разпределението на хартиените бюлетини съвместно с Областна администрация – Кюстендил по общини и подпишат приемо-предавателните протоколи.

Упълномощава Цветанка Емилова Харалампиева и Ивайло Радойчев Анастасов- членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, съвместно с Областна администрация – Кюстендил да предават изборни книжа и материали при тяхното разпределяне на съответните общини на територията на Десети изборен район – Кюстендилски, както и да подписват съответните приемно-предавателни протоколи съвместно с представител на Областна администрация – Кюстендил.

Упълномощава Цветанка Емилова Харалампиева и Ивайло Радойчев Анастасов- членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, да участват съвместно с Областна администрация Кюстендил при приемане и предаване на всякакви други изборни книжа и документи, неописани по- горе, на съответните общински администрации.

              Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 73, ал. 1 от ИК пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 23.02.2021 в 18:57 часа

Календар

Решения

  • № 35 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

  • № 34 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

  • № 33 / 23.02.2021

    относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения