Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 26
Кюстендил, 19.02.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г., съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Кочериново

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1 и т.2 от Изборния кодекс, Решение №2062-НС/16.02.2021 г. На ЦИК , Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                          РЕШИ:

 1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва:

За Община Кочериново, съобразно Заповед № РД-01-05-38/15.02.2021 г.  на кмета на Община Кочериново .

Избирателни секции № 1027001, № 1027002, № 1027003 № 1027004, № 1027005, № 1027006, № 1027007, № 1027008, № 1027009, № 1027010, № 1027011, № 1027012, № 1027013, № 1027014, № 1027015, № 1027016 - в състав от 7 членове, включително председател, зам.-председател и секретар.

Или определя за Община Кочериново  -  16 избирателни секции в състав от 7 членове – общ брой членове на СИК: 112

 1. При определяне на състава и ръководствата на СИК в рамките на общината се запазва съотношението между партиите и коалициите - партия ГЕРБ, коалиция БСП за България, партия Движение за права и свободи, КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО, Партия Воля ,КП Демократична България – обединение, а именно:

№ по ред

Община

Общ брой СИК в общината

Общ брой членове на СИК в общината

Общ брой членове на СИК

Общ брой членове в ръководството на СИК

Общ брой членове извън ръководството на СИК  

5

КОЧЕРИНОВО

16

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП "ГЕРБ"

 

 

36

16

20

 

КП "БСП за БЪЛГАРИЯ"

 

 

26

16

10

 

ПП "ДПС"

 

 

16

7

9

 

КП Демократична България-обединение"

 

 

2

0

2

 

КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО

 

 

16

6

10

 

ПП "ВОЛЯ"

 

 

16

3

13

 

 

 

 

112

48

64

При определяне на състава и ръководствата на СИК в рамките на общината се запазва съотношението между партиите и коалициите - партия ГЕРБ, коалиция БСП за България, партия Движение за права и свободи, КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО, Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 04 април  2021 г. съгласно Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. г. на ЦИК .       

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 19.02.2021 в 16:08 часа

Календар

Решения

 • № 35 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

 • № 34 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

 • № 33 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения