Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 23
Кюстендил, 19.02.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г., съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Сапарева баня

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1 и т.2 от Изборния кодекс, Решение №2062-НС/16.02.2021 г. На ЦИК , Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                  РЕШИ:

 1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва:

-  За Община Сапарева баня, съобразно Заповед № РД-08-53/09.02.2021 г. и приложенията към нея,  на кмета на Община Сапарева баня

Избирателни секции № 104100002, № 104100003, № 104100004, № 104100005, № 104100006, № 104100007, № 104100008, - в състав от 9 членове, включително председател, зам.-председател и секретар.

Избирателна секция № 104100001, № 100400009 - в състав от 7 членове, включително председател, зам.-председател и секретар.

Или определя за Община Сапарева баня -  7 избирателни секции в състав от 9 членове  и 2 избирателни секции в състав от 7 членове – общ брой членове на СИК: 77

 1. При определяне на състава и ръководствата на СИК в рамките на общината се запазва съотношението между партиите и коалициите - партия ГЕРБ, коалиция БСП за България, партия Движение за права и свободи, КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО", Партия Воля ,КП Демократична България – обединение, а именно: 

Община

Общ брой СИК в общината

Общ брой членове на СИК в общината

Общ брой членове на СИК

Общ брой членове в ръководството на СИК

Общ брой членове извън ръководството на СИК  

 

САПАРЕВА БАНЯ

9

77

 

 

 

 

партия ГЕРБ

 

 

28

9

19

 

коалиция БСП за България

 

 

20

9

11

 

партия ДПС

 

 

9

4

5

 

КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО"

 

 

9

3

6

 

Партия Воля

 

 

9

2

7

 

КП Демократична България – обединение

 

 

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 04 април 2021г. съгласно Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. г. на ЦИК .       

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 19.02.2021 в 16:05 часа

Календар

Решения

 • № 35 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

 • № 34 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

 • № 33 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения