Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 22
Кюстендил, 19.02.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г., съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Бобов дол

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1 и т.2 от Изборния кодекс, Решение №2062-НС/16.02.2021 г. На ЦИК , Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                 РЕШИ:

 1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва:

За Община Бобов дол, съобразно Заповед №З-71/10.02.2021 г.. и приложение № 1 на кмета на Община Бобов дол

Избирателни секции № 100400001, № 100400002, № 100400003, № 100400004, № 100400005, № 100400006, № 100400008№ 100400009,, - в състав от 9 членове, включително председател, зам.-председател и секретар.

Избирателни секции № 100400007, № 100400010, № 100400011, № 100400012, № 100400013, № 100400014, № 100400015, № 100400016, № 100400017, № 100400018, № 100400019, № 100400020, № 100400021, № 100400022, № 100400023, № 100400024 - в състав от 7 членове, включително председател, зам.-председател и секретар.

Или определя за Община Бобов дол -  8 избирателни секции в състав от 9 членове  и 16 избирателни секции в състав от 7 членове – общ брой членове на СИК: 184

 1. При определяне на състава и ръководствата на СИК в рамките на общината се запазва съотношението между партиите и коалициите - партия ГЕРБ, коалиция БСП за България, партия Движение за права и свободи, КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО, Партия Воля ,КП Демократична България – обединение, а именно: 

Община

Общ брой СИК в общината

Общ брой членове на СИК в общината

Общ брой членове на СИК

Общ брой членове в ръководството на СИК

Общ брой членове извън ръководството на СИК  

БОБОВ ДОЛ

24

184

 

 

 

партия ГЕРБ

 

 

62

24

38

коалиция БСП за България

 

 

46

24

22

партия ДПС

 

 

24

10

14

КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО"

 

 

24

9

15

Партия Воля

 

 

24

5

19

КП Демократична България – обединение

 

 

4

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 04 април 2021 г. съгласно Решение №2062-НС от 16.02.2021 г. г. на ЦИК .       

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 19.02.2021 в 16:04 часа

Календар

Решения

 • № 35 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

 • № 34 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

 • № 33 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения