Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 21
Кюстендил, 19.02.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 година, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Дупница

 На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1 и т.2 от Изборния кодекс, Решение №2062-НС/16.02.2021 г. На ЦИК , Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                        РЕШИ:

 1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва:

-  За Община Дупница, съобразно Заповед №РД 04-147/10.02.2021 и приложение към същата заповед..

Избирателни секции  № 104800002, № 104800003, № 104800004, № 104800005, № 104800006, № 104800010, № 104800011, № 104800013, № 104800015, № 104800016, № 104800017, № 104800018, № 104800019, № 104800020, № 104800021, № 104800022, № 104800023, № 104800024, № 104800025, № 104800026, № 104800028, № 104800029, № 104800030, № 104800031, № 104800032, № 104800033, № 104800034, № 104800035, № 104800036, № 104800038, № 104800039, № 104800040, № 104800041, № 104800042, № 104800044, № 104800045, № 104800046, № 104800047, № 104800048, № 104800049, № 104800051, №  104800053, № 104800054, № 104800057, № 104800058, № 104800059, № 104800068, № 104800069, № 104800070 - в състав от 9 членове, включително председател, зам.-председател и секретар.

Избирателни секции № 104800001, № 104800007, № 104800008, №104800009, № 104800012 № 104800014, № 104800027, № 104800037, №104800043, №104800050 № 104800052, № 104800055, № 104800056, № 104800060, № 104800061, № 104800062, № 104800063, № 104800064, № 104800065, № 104800066, № 104800067, № 104800071, № 104800072, № 104800073,№ 104800074, №  104800075,- в състав от 7 членове, включително председател, зам.-председател и секретар.

Или определя за Община Дупница -  49 избирателни секции в състав от 9 членове  и 26 избирателни секции в състав от 7 членове – общ брой членове на СИК: 623

 1. При определяне на състава и ръководствата на СИК в рамките на общината се запазва съотношението между партиите и коалициите - партия ГЕРБ, коалиция БСП за, България, партия Движение за права и свободи, КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО, Партия Воля ,КП Демократична България – обединение – коалиция България без цензура, а именно:

 

 

Община

Общ брой СИК в общината

Общ брой членове на СИК в общината

Общ брой членове на СИК

Общ брой членове в ръководството на СИК

Общ брой членове извън ръководството на СИК  

2

ДУПНИЦА

75

623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП "ГЕРБ"

 

 

222

75

147

 

КП "БСП за БЪЛГАРИЯ"

 

 

163

75

88

 

ПП "ДПС"

 

 

75

32

43

 

КП Демократична България-обединение"

 

 

13

0

13

 

КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО"

 

 

75

27

48

 

ПП "ВОЛЯ"

 

 

75

16

59

 

 

 

 

623

225

398

 Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и общините в него в изборите за народни представители, насрочени на 04 април 2021 г. съгласно Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. г. на ЦИК .       

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 19.02.2021 в 16:03 часа

Календар

Решения

 • № 35 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

 • № 34 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

 • № 33 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения