Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 20
Кюстендил, 19.02.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК), както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове в ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 година, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Кюстендил

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т.1 и т.2 от Изборния кодекс, Решение №2062-НС/16.02.2021 г. На ЦИК , Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                             РЕШИ:

 1. Определя броя на членовете на всяка отделна СИК, както следва:

За Община Кюстендил, съобразно Заповед № РД-00-183/09.02.2021г. на кмета на Община Кюстендил

Избирателни секции № 102900001, № 102900002, № 102900003, № 102900004, № 102900005, № 102900006, № 102900007, № 102900008, № 102900009, № 102900010, № 102900011, № 102900012, № 102900013, № 102900014, № 102900015, № 102900016, № 102900017, № 102900018, № 102900019, № 102900020, № 102900021, № 102900022, № 102900023, № 102900024, № 102900025, № 102900026, № 102900027, № 102900028, № 102900029, № 102900030, № 102900031, № 102900032, № 102900033, № 102900034, № 102900035, № 102900036, № 102900037, № 102900038, № 102900039, № 102900040, № 102900041, № 102900042, № 102900043, № 102900044, № 102900045, № 102900046, № 102900047, № 102900048, № 102900049, № 102900050, № 102900051, № 102900052, № 102900053, № 102900054, № 102900055, № 102900056, № 102900057, № 102900058, № 102900059, № 102900060, № 102900061, № 102900063 № 102900074, № 102900080, № 102900081, №  102900082,№ 102900087  № 102900088, № 102900090, № 102900091, № 102900093, № 102900102, № 102900106, № 102900108 - в състав от 9 членове, включително председател, зам.-председател и секретар.

Избирателни секции № 102900062, № 102900064, №102900065, №102900066, №  102900067, № 102900068, № 102900069, № 102900070, № 102900071, № 102900072, № 102900073, № 102900075, № 102900076, № 102900077, № 102900078, № 102900079,  № 102900083, № 102900084, № 102900085, № 102900086, № 102900089, № 102900092, № 102900094, № 102900095, № 102900096, № 102900097, № 102900098, № 102900099, № 102900100, № 102900101, № 102900103, № 102900104, № 102900105, № 102900107, № - 102900109, №102900110, №102900111, № 102900112 в състав от 7 членове, включително председател, зам.председател и секретар.

Или определя за Община Кюстендил -  74 избирателни секции в състав от 9 членове  и 38 избирателни секции в състав от 7 членове – общ брой членове на СИК: 932

 1. При определяне на състава и ръководствата на СИК в рамките на общината се запазва съотношението между партиите и коалициите - партия ГЕРБ, коалиция БСП за България, партия Движение за права и свободи, КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО", Партия Воля ,КП Демократична България – обединение, а именно:

 

Община

Общ брой СИК в общината

Общ брой членове на СИК в общината

Общ брой членове на СИК

Общ брой членове в ръководството на СИК

Общ брой членове извън ръководството на СИК  

КЮСТЕНДИЛ

112

932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП "ГЕРБ"

 

 

332

112

220

КП "БСП за БЪЛГАРИЯ"

 

 

245

112

133

ПП "ДПС"

 

 

112

48

64

КП Демократична България-обединение"

 

 

19

0

19

КП "ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО"

 

 

112

41

71

ПП "ВОЛЯ"

 

 

112

23

89

 

 

 

932

336

596

 

 Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на изборния район и общините в него, в изборите за народни представители, насрочени на 04 април 2021 г. съгласно Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. г. на ЦИК .       

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок  от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Симеонка Асенова Велкова-Манова

* Публикувано на 19.02.2021 в 16:02 часа

Календар

Решения

 • № 35 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 27-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия Кюстендил за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) както и разпределение по политически партии и коалиции на броя членове и ръководствата в секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021 г, съобразно броя на избирателите в съответните избирателни секции за община Рила

 • № 34 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение с № 12- НС от 19.02.2021г.; Решение № 13-НС от 19.02.2021г.; Решение № 14- НС от 19.02.2021г.; Решение № 15- НС от 19.02.2021г.; Решение № 16 – НС от 19.02.2021г.; Решение № 17- НС от 19.02.2021г.; Решение № 18- НС от 19.02.2021г. и Решение № 19- НС от 19.02. 2021г. за определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район-Кюстендилски за съответната община

 • № 33 / 23.02.2021

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 29-НС от 19.02.2021г. на Районна избирателна комисия - Кюстендил, за приемане на правила за технически и организационни мерки за защита на личните данни

всички решения