Заседания

Заседание от дата 13.03.2017 от 16:30 часа.

Решения

№ 229 / 13.03.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на ПСИК на територията на община Бобошево, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

№ 228 / 13.03.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Бобов дол за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017година.

№ 227 / 13.03.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционни избирателни комисии на територията на община Бобов дол за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017година.

№ 226 / 13.03.2017

ОТНОСНО : Определяне на подвижна избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на община Бобов дол.

№ 225 / 13.03.2017

ОТНОСНО : Определяне на Единната номерация на избирателните секции в Десети изборен район – Кюстендилски за община Бобов дол за изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

№ 224 / 13.03.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017година

№ 223 / 13.03.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017година.

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения