Заседания

Заседание от дата 07.03.2017 от 17:00 часа.

Решения

№ 211 / 07.03.2017

ОТНОСНО : Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината, както и одобряване на тиража на бюлетините за Район № 10 – Кюстендилски във връзка с Решение № 4278-НС от 11.02.2017 г. на ЦИК.

№ 210 / 07.03.2017

ОТНОСНО : Разпределение на членовете на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за отговорници на определен брой СИК на територията на съответната община в деня преди изборите и в изборния ден, както и определяне на съответните им задължения.

№ 209 / 07.03.2017

ОТНОСНО : Поправка на технически грешки в изписване на ЕГН-та на подадените от политическите партии и коалиции членове на СИК на територията на община Рила.

№ 208 / 07.03.2017

ОТНОСНО : Поправка на техническа грешка в изписване на ЕГН-то на член на СИК №100500004 на територията на община Бобошево.

№ 207 / 07.03.2017

ОТНОСНО : Допълване на Решение №29-НС/14.02.2017 г. на РИК, относно присъствие и контрол на определените за отговорници по общини членове на РИК при запечатване, разпечатване на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали и бюлетините, както и присъствие и контрол от определените за отговорници по общини членове на РИК- Кюстендил, при разпределение на материалите от общинските администрации за съответните СИК.

№ 206 / 07.03.2017

ОТНОСНО : Поправка на технически грешки в изписване на ЕГН-та на подадените от политическите партии и коалиции членове на СИК на територията на община Кочериново.

№ 205 / 07.03.2017

ОТНОСНО : Поправка на технически грешки в изписване на ЕГН-та на подадените от политическите партии и коалиции членове на СИК на територията на община Трекляно.

№ 204 / 07.03.2017

ОТНОСНО : Поправка на технически грешки в изписване на ЕГН-та на подадените от политическите партии и коалиции членове на СИК на територията на община Невестино, както и промяна в състава на СИК № 103100011.

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения