09.11.2016

Съобщение

График за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от членове на Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил, съвместно с общинските администрации, както следва:

 

Община

Дата

Час

РИК

Кюстендил

12.11.2016 г.

съгласно Приложение № 1

Силвия  Йорданова Генкова и

Александра Колева

Трекляно

12.11.2016 г.

13:00 часа

Миленка Цекова Стоянова

Евелина Пенчева Иванова

Невестино

12.11.2016 г.

13:00 часа

Венцеслав Благоев Механджийски

Любомир Пенев Стоилков

Бобошево

12.11.2016 г.

14:30 часа

Венцеслав Благоев Механджийски

Любомир Пенев Стоилков

Рила

12.11.2016 г.

17:00 часа

Венцеслав Благоев Механджийски Любомир Пенев Стоилков

Кочериново

12.11.2016 г.

16:00 часа

Венцеслав Благоев Механджийски

Любомир Пенев Стоилков

Бобов дол

12.11.2016 г.

17:00 часа

Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Ивайло Радойчев Анастасов

Сапарева баня

12.11.2016 г.

17:30 часа

Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Ивайло Радойчев Анастасов

Дупница

12.11.2016 г.

съгласно Приложение № 2

Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Ивайло Радойчев Анастасов

 

            Приложение № 1 за община Кюстендил, както следва: при формат 102900ХХХ /представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/.

Маршрут №

Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1.

13:00 ч.

2,3 и 4

2.

13:10 ч.

1,16,18,19, 20 и 23

3.

13:20 ч.

5,6, 10, 11 и 37

4.

13:30 ч.

7,8,9, 12 и 13

5.

13:40 ч.

14, 15, 17, 50, 58, 59 и 60

6.

13:50 ч.

21, 22, 24, 30 и 31

7.

14:00 ч.

25, 26, 27, 28 и 29

8.

14:10 ч.

32,33, 34, 35 и 36

9.

14:20 ч.

38, 39, 40, 41 и 42

10.

14:30 ч.

43, 44, 52, 53 и 61

11.

14:40 ч.

45, 46, 47 и 48

12.

14:50 ч.

49, 51, 54, 55, 56  и 57

13.

15:00 ч.

109, 110, 111, 112ПСИК

14.

15:30 ч.

72, 74, 75 и 76

15.

15:40 ч.

64, 65, 66, 67 и 71

16.

15:50 ч.

68 и 69

17.

16:00 ч.

77 и 79

18.

16:10 ч.

80, 81, 85 и 88

19.

16:20 ч.

82, 83 и 84

20.

16:30 ч.

86, 87, 89 и 90

21.

16:40 ч.

96, 97, 98 и 99

22.

16:50 ч.

91,93 и 94

23.

17:00 ч.

73 и 106

24.

17:10 ч.

70, 92,102, 103, 104 и 105

25.

17:20 ч.

100 и 101

26.

17:30 ч.

62 и 107

27.

17:40 ч.

63, 78, 95 и 108

 

 

Приложение № 2 за община Дупница, както следва: при формат 104800ХХХ /представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/.

 

Маршрут №

Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1.

16:10 ч. до 16:35 ч.

1,2,3,4,5 и 6

2.

15:35 ч. до 15:40 ч.

7, 8 и 9

3.

16:50 ч до 16:55 ч.

10  и 13

4.

16:40 ч. до 16:45 ч.

11 и 12

5.

14:25 ч.

14

6.

15:25 ч. до 15:30 ч.

15, 16 и 17

7.

15:45 ч. до 16:05 ч.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25

8.

14:20 ч.

26

9.

15:10 ч. до 15:20 ч.

27, 28, 29 и 30

10.

14:55 ч. до 15:05 ч.

31, 32, 33 и 34

11.

14:40 ч. до 14:50 ч.

35, 36 и 37

12.

14:10 ч.

38

13.

14:15 ч. до 14:20

39, и 40

14.

14:30 ч. до 14:35 ч.

41 и 42

15.

14:00 ч. до 14:05 ч.

43 и 44

16.

13:50 ч. до 13:55 ч.

45, 46

17.

13:45  ч.

47

18.

13:35 ч. до 13:40 ч.

48 и 49

19.

13:25 ч. до 13:30 ч.

50 и 51

20.

13:25 ч.

52

21

12:45 ч. до 12:50 ч.

53 и 54

22.

12:35 ч. до 12:40 ч.

55 и 56

23

12:55 ч. до 13:05 ч.

57, 58 и 59

24

12:25 ч. до 12:30 ч.

60 и 61

25.

12:20 ч.

62

26

12:10 ч. до 12:15 ч.

63 и 64

27

12:00 ч. до 12:05 ч.

65 и 66

28.

13:10 ч. до 13:15 ч.

67 и 68

29.

13:15 ч. до 13:20 ч.

69, 70 и 71

09.11.2016

Съобщение

Сканиран Образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 12.11.2016 г. за Район N:10 - Kюстендилски, може да видите тук.

04.11.2016

Съобщение

Информация за броя открити избирателни секции на територия на Десети район - Кюстендил:

Общ брой секции: 283 броя

Секции  открити в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, местата за лишаване от свобода и за задържане, плавателни съдове: 5 броя

Подвижни избирателни секции: 4 броя

03.11.2016

Съобщение

График за раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от членове на Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил, съвместно с общинските администрации, както следва:

 

Община

Дата

Час

РИК

Кюстендил

05.11.2016 г.

съгласно Приложение № 1

Силвия  Йорданова Генкова и

Александра Колева

Трекляно

05.11.2016 г.

13:00 часа

Миленка Цекова Стоянова

Евелина Пенчева Иванова

Невестино

05.11.2016 г.

13:00 часа

Венцеслав Благоев Механджийски

Любомир Пенев Стоилков

Бобошево

05.11.2016 г.

14:30 часа

Венцеслав Благоев Механджийски

Любомир Пенев Стоилков

Рила

05.11.2016 г.

17:00 часа

Венцеслав Благоев Механджийски Любомир Пенев Стоилков

Кочериново

05.11.2016 г.

16:00 часа

Венцеслав Благоев Механджийски

Любомир Пенев Стоилков

Бобов дол

05.11.2016 г.

17:00 часа

Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Ивайло Радойчев Анастасов

Сапарева баня

05.11.2016 г.

17:30 часа

Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Ивайло Радойчев Анастасов

Дупница

05.11.2016 г.

съгласно Приложение № 2

Десислава Василева Костадинова-Стоянова и Ивайло Радойчев Анастасов

 

            Приложение № 1 за община Кюстендил, както следва: при формат 102900ХХХ /представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/.

Маршрут №

Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1.

13:00 ч.

2,3 и 4

2.

13:10 ч.

1,16,18,19, 20 и 23

3.

13:20 ч.

5,6, 10, 11 и 37

4.

13:30 ч.

7,8,9, 12 и 13

5.

13:40 ч.

14, 15, 17, 50, 58, 59 и 60

6.

13:50 ч.

21, 22, 24, 30 и 31

7.

14:00 ч.

25, 26, 27, 28 и 29

8.

14:10 ч.

32,33, 34, 35 и 36

9.

14:20 ч.

38, 39, 40, 41 и 42

10.

14:30 ч.

43, 44, 52, 53 и 61

11.

14:40 ч.

45, 46, 47 и 48

12.

14:50 ч.

49, 51, 54, 55, 56  и 57

13.

15:00 ч.

109, 110, 111, 112ПСИК

14.

15:30 ч.

72, 74, 75 и 76

15.

15:40 ч.

64, 65, 66, 67 и 71

16.

15:50 ч.

68 и 69

17.

16:00 ч.

77 и 79

18.

16:10 ч.

80, 81, 85 и 88

19.

16:20 ч.

82, 83 и 84

20.

16:30 ч.

86, 87, 89 и 90

21.

16:40 ч.

96, 97, 98 и 99

22.

16:50 ч.

91,93 и 94

23.

17:00 ч.

73 и 106

24.

17:10 ч.

70, 92,102, 103, 104 и 105

25.

17:20 ч.

100 и 101

26.

17:30 ч.

62 и 107

27.

17:40 ч.

63, 78, 95 и 108

 

 

Приложение № 2 за община Дупница, както следва: при формат 104800ХХХ /представляващ № на съответната секция посочен в таблицата/.

 

Маршрут №

Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1.

16:10 ч. до 16:35 ч.

1,2,3,4,5 и 6

2.

15:35 ч. до 15:40 ч.

7, 8 и 9

3.

16:50 ч до 16:55 ч.

10  и 13

4.

16:40 ч. до 16:45 ч.

11 и 12

5.

14:25 ч.

14

6.

15:25 ч. до 15:30 ч.

15, 16 и 17

7.

15:45 ч. до 16:05 ч.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25

8.

14:20 ч.

26

9.

15:10 ч. до 15:20 ч.

27, 28, 29 и 30

10.

14:55 ч. до 15:05 ч.

31, 32, 33 и 34

11.

14:40 ч. до 14:50 ч.

35, 36 и 37

12.

14:10 ч.

38

13.

14:15 ч. до 14:20

39, и 40

14.

14:30 ч. до 14:35 ч.

41 и 42

15.

14:00 ч. до 14:05 ч.

43 и 44

16.

13:50 ч. до 13:55 ч.

45, 46

17.

13:45  ч.

47

18.

13:35 ч. до 13:40 ч.

48 и 49

19.

13:25 ч. до 13:30 ч.

50 и 51

20.

13:25 ч.

52

21

12:45 ч. до 12:50 ч.

53 и 54

22.

12:35 ч. до 12:40 ч.

55 и 56

23

12:55 ч. до 13:05 ч.

57, 58 и 59

24

12:25 ч. до 12:30 ч.

60 и 61

25.

12:20 ч.

62

26

12:10 ч. до 12:15 ч.

63 и 64

27

12:00 ч. до 12:05 ч.

65 и 66

28.

13:10 ч. до 13:15 ч.

67 и 68

29.

13:15 ч. до 13:20 ч.

69, 70 и 71

01.11.2016

Съобщение

Важна информация! Правила за произвеждането и начина за машинно гласуване в СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, може да видите тук. Машинно гласуване ще се проведе в секции: 10290005, 10290006, 10290014, 10290015, 10290043, 10290044, 10290045, 10290046, 10290047, 10290048, 10290049 - гр. Кюстендил. 100500001, 100500002 - гр. Бобошево. 104800001, 104800002 - гр. Дупница.

31.10.2016

Съобщение

Обучение на СИК на територията на Десети район – Кюстендил, в които ще се проведе машинно гласуване  в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 година, а именно  04.11.2016 година от 16:00 часа в сградата на Областна администрация – Кюстендил на ІІ-ри етаж /голямата зала/.  Машинно гласуване ще се проведе в секции: 10290005, 10290006, 10290014, 10290015, 10290043, 10290044, 10290045, 10290046, 10290047, 10290048, 10290049. Присъствието е задължително!

29.10.2016

Съобщение

Oперативeн план за  определяне функциите на членовете на РИК – Кюстендил в изборния ден на 06.11.2016 г. и при евентуален втори тур на изборите на 13.11.2016 г., както следва:

 1. Дежурни на служебни телефони на РИК, с цел приемане на сигнали и жалби подадени до Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил, през целия ден на 6 ноември 2016 година, както и методическа помощ във връзка с приложението на ИК.
 • Любомир Пенев Стоилков - тел. 078 55-10-28
 • Александра Колева - тел. 078 55-10-25
 • Венцеслав Благоев Механджийски - GSM 0882885442
 • Ивайло Радойчев Анастасов GSM 0882885093
 • Марина Валентинова Иванова GSM 0882885107
 • Мая Боянова Станойкова GSM 0882885002
 1. Разпределения функциите на членовете на Районна избирателна комисия при предаване на протоколите от секционните избирателни комисии в изборния ден 6 ноември 2016 година;
 • Предварителна проверка на изборните протоколи и проверка на контролите, заложени в тях преди обработване и проверка от изчислителния пункт:

Силвия  Йорданова Генкова

Александра Колева

Евелина Пенчева Иванова

 • Контрол и приемане на протоколите след приемането им от изчислителния пункт в съответствие с издадената разписка.

Марина Валентинова Иванова

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Ивайло Радойчев Анастасов

Любомир Пенев Стоилков

Миленка Цекова Стоянова

Мая Боянова Станойкова

 • Осъществяване на контрол при приемане на избирателните списъци, декларациите /Приложение № 16 ПВР/НР и удостоверенията – приложения към избирателните списъци, списък на заличените лица /Приложение № 9-ПВР и Приложение № 9-НР и списък за допълнително вписване на придружителите Приложение № 71-ПВР и Приложение № 52-НР., а именно:

Венцеслав Благоев Механджийски

 • Разпластяване на протоколите:

Десислава Любенова Шопова

Розалия Йорданова Чобанова

Зоя Драганова Тренева

 1. Дежурни членове на РИК в гр.Дупница - с цел приемане на сигнали и жалби подадени до Районна избирателна комисия в Десети район – Кюстендил, през целия ден на 6 ноември 2016 година, както и методическа помощ във връзка с приложението на ИК.

            Силвия Йорданова Генкова

Десислава  Василева Костадинова-Стоянова

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети  район - Кюстендил в 3-дневен срок от обявяването му. 

28.10.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите тук (https://www.cik.bg/bg/edu/sik2016video ).

26.10.2016

Съобщение

Сканиран Образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г. за Район N:10 - Kюстендилски, може да видите тук.

25.10.2016

Съобщение

График на обученията на СИК по общини, както и състава на обучаващите членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендил, както следва:

община

Дата

Секция

Обучаващи от РИК

 Място на провеждане на обучението

Трекляно

28.10.2016 г. от 09:30 часа

№105000001 до №105000009

Миленка Цекова Стоянова

Симеонка Асенова Велкова - Манова

Залата на общината

Кюстендил

31.10.2016 г. от 15:00 часа

№102900001 до №102900112

Красимир Любомиров Петров

Симеонка Асенова Велкова-Манова

Читалище " Братство"

Невестино

03.11.2016 г. от 10:00 часа

№103100001 до №103100019

Миленка Цекова Стоянова

Симеонка Асенова Велкова - Манова

Залата на Културно - информационния център

Бобошево

01.11.2016 г. от 14:00 часа

№100500001 до №100500011

Любомир Пенев Стоилков

Венцеслав Благоев Механджийски

Малката зала на читалище "Лоза"

Кочериново

01.11.2016 г. от 16:00 часа

№102700001 до №102700016

Любомир Пенев Стоилков

Венцеслав Благоев Механджийски

Пленарна зала на Читалище "Пробуда"

Рила

01.11.2016 г. от 17:30 часа

№103800001 до №103800007

Любомир Пенев Стоилков

Венцеслав Благоев Механджийски

Залата на общината

Сапарева баня

01.11.2016 г. от 15:00 часа

№104100001 до №104100009

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Ивайло Радойчев Анастасов

Малката зала на Читалище "Просветен лъч"

Дупница

01.11.2016 г. от 17:00 часа

№104800001 до №104800075

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Ивайло Радойчев Анастасов

Заседателната зала на общината

Бобов дол

03.11.2016 г. от 17:00 часа

№100400001 до №100400027

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

Ивайло Радойчев Анастасов

 Читалище "Просвета" в кв. Христо Ботев

 

     
17.10.2016

Съобщение

Информация за избирателите: Срокове и възможности за справка

 

До 22 октомври 2016 г.

На 22 октомври изтича крайният срок, в който избирателите, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес където да упражнят правото си на глас. Заявленията за гласуване по настоящ адрес се подават до общинската администрация по настоящ адрес. 

До 29 октомври 2016 г.

В случай, че избирател установи непълноти и грешки в избирателния        списък, отнасящи се до него самия (сгрешено име, ЕГН, адрес), може да поиска отстраняване на същите, като подаде заявление до кмета на общината, кмета или кметския наместник до 29.10.2016г.

 

ВНИМАНИЕ!

Съветваме гражданите да извършат своевременно справка за това, в коя СИК ще гласуват, за да могат да се възползват от сроковете по-горе. Справката може да извършите по някой от следните начини:

-  През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/

- Чрез SMS на единен номер 18429

- Чрез тел. 0800 1 4726, безплатен за цялата страна, избира се директно от стационарен или мобилен.

 

Можете да гласувате САМО в секцията, която ще ви изпише справката.

 

В СИК, различна от секцията по постоянния адрес на избирателя, могат да гласуват само лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването; ученици или студенти, редовно обучение; лица, заети с произвеждането на изборите в изборния ден или лица с издадено  удостоверение за гласуване на друго място - това са кандидатите за президент и вицепрезидент, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите. Никой друг.

17.10.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендил уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент вицепрезидент и национален референдум на 06 ноември 2016 год., че могат да използват следната таблица във връзка с подаването на Списъка на упълномощените представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или национален референдум на 6 ноември 2016 година до РИК - Кюстендил, съгласно Приложение № 1 към Решение № 3718-ПВР/НР от 04.10.2016 г. на ЦИК.


 
Таблицата може да изтеглите от тук.

17.10.2016

Съобщение

Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендил указва на подаващите заявления за регистрация на застъпници и заместващи застъпници, че условията и реда за участие на застъпници на кандидатите от кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016г. следва да прилагат:

Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката по образец (Приложение № 39-ПВР от изборните книжа). Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението се подписва и /или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Списъкът се представя задължително и на технически носител в приложеният файл в Excel формат (Приложение 1).

Предложение  за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката по образец (Приложение № 40-ПВР от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението  се подписва и /или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Предложението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Списъкът се представя задължително и на технически носител в приложеният файл в Excel формат (Приложение 2).

 

Декларация от лицата заявени за регистрация като застъпници (Приложение N:41-ПВР)

12.10.2016

Съобщение

Определя отговорници по общини в Десети район - Кюстендил, както следва: 

№ по ред

Община

Отговорник от Районна избирателна комисия в Десети район - Кюстендил

 Телефон за връзка

1.

ОБЩИНА БОБОШЕВО

Венцеслав Благоев Механджийски

0877 246 655

2.

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Ивайло Радойчев Анастасов

0888 395 413

3.

ОБЩИНА ДУПНИЦА

Десислава Василева Костадинова-Стоянова

0885 767 260

4.

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Силвия Йорданова Генкова

0897 525 966

5.

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Марина Валентинова Иванова

0878 720 669

6.

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

Александра Колева

0879 818 025

7.

ОБЩИНА РИЛА

Десислава Любенова Шопова

0898 564 569

8.

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Мая Боянова Станойкова

0884 800 403

9.

ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО

Миленка Цекова Стоянова

0896 732 618

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 364 / 13.11.2016

  относно: Разглеждане на жалба вх.№ 328/13.11.2016 г. и № 11/13.11.2016 г. по електронния публичен регистър за жалбите и сигналите от Ивайло Любенов Константинов в качеството му на общински ръководител на „ПП ГЕРБ” – гр.Дупница.

 • № 363 / 13.11.2016

  относно: Разглеждане на жалба вх.№ 327/13.11.2016 г. и № 10/13.11.2016 г. по електронния публичен регистър за жалбите и сигналите от Катерина Георгиева Янчева в качеството й на упълномощен представител на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката.

 • № 362 / 13.11.2016

  относно: Промяна в съставите на членовете на ПП ДПС в съставите на СИК в избирателни секции на територията на община Бобов дол и община Кюстендил, област Кюстендил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката /втори тур/ на 13 ноември 2016 г.

всички решения