Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 93-НС
Кюстендил, 22.03.2023

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя на членовете и назначаване състава на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Невестино в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

В РИК – Кюстендил са постъпили, както следва:

Писмо с вх. № 149/20.03.2023 г.  от кмета на община Невестино – инж. Димитър Стаменков, с което уведомява, че на територията на община Невестино има подадени 13 бр. заявления от избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.;

Заповед № 3-54 от 14.03.2023 г. на кмета на община Невестино – инж. Димитър Стаменков, заведена в РИК – Кюстендил с вх. № 120/14.03.2023 г. за образуване на ЕДНА подвижна избирателна секция на територията на община Невестино за гласуване от избиратели с трайни увреждания  в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.;

Писмо с вх. № 161/20.03.2023 г.  от кмета на община Невестино – инж. Димитър Стаменков относно консултации за съставите на СИК на територията на община Невестино, проведени на 20.03.2023 г. в т. ч. и постигнато съгласие относно състава на ПСИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1738-НС от 06.03.2023 г. на ЦИК, Заповед №3-54 от 14.03.2023 г. на кмета на община Невестино – инж. Димитър Стаменков и Писмо с изх. № 854/20.03.2023 г. на кмета на община Невестино – инж. Димитър Стаменков, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                                  РЕШИ

       1.ФОРМИРА и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Невестино в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. –  ПСИК 103100020.

       2.ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК № 103100020 – 5 членна.

 1. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за Община Невестино с № 103100020, съгласно Приложение 1, неразделна част от решението.
 2. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ПСИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение - 32- НС от изборните книжа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Добри Пламенов Божков

* Публикувано на 22.03.2023 в 18:53 часа

Календар

Решения

 • № 185-НС / 05.04.2023

  относно: Изменение и допълване на Решение № 176-НС/02.04.2023 год. на РИК – Кюстендил относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година

 • № 184-НС / 02.04.2023

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, които да предадат изборните книжа и материали от РИК на ЦИК.

 • № 183-НС / 02.04.2023

  относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година.

всички решения