Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 185-НС
Кюстендил, 05.04.2023

ОТНОСНО: Изменение и допълване на Решение № 176-НС/02.04.2023 год. на РИК – Кюстендил относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година

Със свое Решение № 176-НС/02.04.2023 год., Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски е извършила промени в съставите на СИК на територията на община Сапарева баня, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решението.

От ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ е постъпило писмо, заведено с вх. № 355/02.04.2023 год. в РИК – Кюстендил с предложение за замяна на членове на СИК на територията на община Сапарева баня.

При докладването на проекта за решение по протокол № 20 от 02.04.2023 г. в Решение № 176 от 02.04.2023 год., относно промяната в съставите на СИК в община Сапарева баня е допусната техническа грешка, относно докладваното решение от председателя по входящ номер постъпил в РИК-Кюстендил, изразяваща се в изпускането в проекта по решение на вх. № 355/02.04.2023 г. на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ при прочитането им.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                                                      РЕШИ

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 176-НС/02.04.2023 год. на РИК - Кюстендил относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година, като допуска промени в съставите на СИК на територията на община Сапарева банясъгласно докладваният по-горе вх. номер на предложение на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Решение № 176/02.04.2023 г.

Анулира издаденото удостоверение на освободения член на СИК.

На назначения член на СИК да се издаде удостоверение – Приложение - № 32-НС от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му

Приложение № 1 към Решение № 185-НС/05.04.2023 г.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Добри Пламенов Божков

* Публикувано на 05.04.2023 в 18:05 часа

Свързани решения:

70-НС/07.03.2023

176-НС/02.04.2023

Календар

Решения

  • № 185-НС / 05.04.2023

    относно: Изменение и допълване на Решение № 176-НС/02.04.2023 год. на РИК – Кюстендил относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година

  • № 184-НС / 02.04.2023

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, които да предадат изборните книжа и материали от РИК на ЦИК.

  • № 183-НС / 02.04.2023

    относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година.

всички решения