Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
Кюстендил, 22.03.2023

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя на членовете и назначаване съставите на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Кюстендил в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпили са в РИК – Кюстендил, както следва:

Заповед № РД-00-413 от 20.03.2023 г. на кмета на община Кюстендил – Петър Паунов, заведена с вх. № 154/20.03.2023 г. в РИК – Кюстендил за образуване на ЕДНА подвижна избирателна секция на територията на община Кюстендил за гласуване от избиратели с трайни увреждания  в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.;

Писмо от кмета на община Кюстендил Петър Паунов с вх. № 155/20.03.2023 г., заведено в РИК – Кюстендил. На територията на община Кюстендил има подадени 19 бр. заявления от избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.;

Писмо от Петър Паунов - кмет на община Кюстендил с вх. №139/17.03.2023г., заведено в РИК-Кюстендил. Със същото се уведомява, че при консултациите, проведени на 14.03.2023 година  е постигнато съгласие между участващите по отношение състава на ПСИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил. РИК - Кюстендил констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1738-НС от 06.03.2023 г. на ЦИК и Заповед № РД-00-413 от 20.03.2023  г. на кмета на община Кюстендил – Петър Паунов, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ

 1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Кюстендил в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. –  ПСИК 102900113.
 2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК № 102900113 – 7 членна.
 3. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за Община Кюстендил с № 102900113, съгласно Приложение 1, неразделна част от решението.
 4. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в ПСИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение - 32- НС от изборните книжа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Добри Пламенов Божков

* Публикувано на 22.03.2023 в 18:50 часа

Календар

Решения

 • № 185-НС / 05.04.2023

  относно: Изменение и допълване на Решение № 176-НС/02.04.2023 год. на РИК – Кюстендил относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година

 • № 184-НС / 02.04.2023

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, които да предадат изборните книжа и материали от РИК на ЦИК.

 • № 183-НС / 02.04.2023

  относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година.

всички решения