Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 90-НС
Кюстендил, 22.03.2023

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единен номер, определяне броя на членовете и назначаване съставите на ПСИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпили са в РИК – Кюстендил, както следва:

Писмо с вх. № 134/16.03.2023 г. в РИК- Кюстендил от кмета на община Сапарева баня – Калин Гелев, с което информира, че на територията на община Сапарева баня има подадени 19 бр. заявления от избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.;

Писмо от Калин Гелев - кмет на община Сапарева баня с вх. №82/02.03.2023г., заведено в РИК-Кюстендил. Със същото се уведомява, че при консултациите за определяне състава и ръководството на ПСИК на територията на община Сапарева баня, проведени на 23.02.2023 година е постигнато съгласие между участващите и по отношение на състава на ПСИК на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил. РИК - Кюстендил констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК.

      На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 6, чл. 92, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1738-НС от 06.03.2023 г. на ЦИК, и Предложение на кмета на община Сапарева баня с изх. № П-398/02.03.2023г., Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

РЕШИ

 1. ФОРМИРА и утвърждава единен номер на подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. – ПСИК №104100010. 
 1. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК № 104100010 – 5 членна. 
 1. НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия за Община Сапарева баня с № 104100010, съгласно Приложение 1, неразделна част от решението. 
 1. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

На назначените членове на ПСИК да се издаде удостоверение – Приложение - 32- НС от изборните книжа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Добри Пламенов Божков

* Публикувано на 22.03.2023 в 18:49 часа

Календар

Решения

 • № 185-НС / 05.04.2023

  относно: Изменение и допълване на Решение № 176-НС/02.04.2023 год. на РИК – Кюстендил относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година

 • № 184-НС / 02.04.2023

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, които да предадат изборните книжа и материали от РИК на ЦИК.

 • № 183-НС / 02.04.2023

  относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година.

всички решения