Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 45-НС
Кюстендил, 27.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в Десети изборен район – Кюстендилски

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ за регистриране на кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. по чл.255, ал.1, т.1 от ИК.

С Решение № 1672-НС/15.02.2023 год. на ЦИК, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в ЦИК. Същата е представлявана от Деница Стоилова Сидерова,  председател КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“. Същата е упълномощила  Станислав Асенов Асенов да внесе документите и да регистрира за участие в изборите за народни представители на  02 април 2023 г.  издигнатите кандидати от КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. Г-н Асенов е внесъл документите лично, предложение /Приложение № 59-НС от изборните книжа/.

Предложението е заведено под № 9 от 26.02.2023 год. в 12:05 ч. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на  02 април 2023 г.  по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс,  /Приложение 63-НС от изборните книжа/ и под № 9 от 26.02.2023 год. в 12:05 ч. . в Регистъра на кандидатите за народни представители  в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение № 64 – НС от изборните книжа/.

            Към предложението са приложени следните документи:

            5 броя Заявление-Декларация по чл. 255, ал.1, т. 3 във връзка с чл.3, ал. 3 от Изборния кодекс подписани от всеки кандидат за народен представител./Приложение № 61 от изборните книжа/.

            Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 1657-НС/14.02.2023 год. на ЦИК.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс и във връзка с чл.255 и чл.258, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1672-НС/15.02.2023 год. на ЦИК относно регистрация на КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“,  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, в изборите за народни представители на 02 април 2023 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както следва: 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Постоянен адрес

1

Станислав Асенов Асенов

***

***

2

Румяна Георгиева Райнова

***

***

3

Ивайло Стефанов Маринов

***

***

4

Николай Миланов Николов

***

***

5

Стефани Румянова Райнова

***

***

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА под номер 5 в кандидатската листа на КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ Стефани Румянова Райнова, поради това, че лицето няма навършени 21 год.

Наименование на партията за отпечатване върху бюлетината НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (ПП АТАКА, ПП БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, ПП РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители  по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.

След влизане в сила на решението за регистрация, Регистъра на кандидати за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

След влизане в сила на настоящото решение   на всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение по чл. 72, ал.1, т. 8 от ИК  /Приложение № 65-НС от изборните книжа/ за регистрация на кандидат за народен представител.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Добри Пламенов Божков

* Публикувано на 27.02.2023 в 18:29 часа

Свързани решения:

60-НС/02.03.2023

62-НС/02.03.2023

Календар

Решения

  • № 185-НС / 05.04.2023

    относно: Изменение и допълване на Решение № 176-НС/02.04.2023 год. на РИК – Кюстендил относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година

  • № 184-НС / 02.04.2023

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, които да предадат изборните книжа и материали от РИК на ЦИК.

  • № 183-НС / 02.04.2023

    относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година.

всички решения