Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 44-НС
Кюстендил, 27.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация и обявяване на кандидатска листа предложена от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в Десети изборен район – Кюстендилски

Постъпило е предложение в РИК – Кюстендил от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“  за регистриране на кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. по чл.255, ал.1, т.1 от ИК.

С Решение № 1649-НС/13.02.2023 год. на ЦИК, ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. в ЦИК.

Същата е представлявана от Станислав Тодоров Трифонов в качеството му на председател на  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“. Същият е представляван от Тошко Йорданов Хаджитодоров в качеството му на зам. председател и пълномощник. Г-н Хаджитодоров е  подписал предложение по чл.255, ал.1,т.1 от ИК и е        преупълномощил Снежанка Райчова Траянска, която  да внесе документите и  да регистрира за участие в изборите  за народни представители на 02 април 2023 г. издигнатите кандидати от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. Г-жа Траянска е внесла документите лично, предложение /Приложение № 59-НС от изборните книжа/.

Предложението е заведено под № 8 от 26.02.2023 год. в 11:10 ч. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на  02 април 2023 г.  по чл.255, ал.1 от Изборния кодекс,  /Приложение 63-НС от изборните книжа/ и под № 8 от 26.02.2023 год. в 11:10 ч. в Регистъра на кандидатите за народни представители  в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. по чл.253, ал. 1 от Изборния кодекс /Приложение № 64 – НС от изборните книжа/.

            Към предложението са приложени следните документи:

            8 броя Заявление-Декларация по чл. 255, ал.1, т. 3 във връзка с чл.3, ал. 3 от Изборния кодекс, подписани от всеки кандидат за народен представител./Приложение № 61 от изборните книжа/.

            Налице са изискванията на чл. 253- 255 от Изборния кодекс  и Решение № 1657-НС/14.02.2023 год. на ЦИК.

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.1 и т. 8 от Изборния кодекс и във връзка с чл.255 и чл.258, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1649-НС/13.02.2023 год. на ЦИК относно регистрация на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“,  Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатска листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, в изборите за народни представители на 02 април 2023 год. в Десети изборен район – Кюстендилски, съгласно направеното предложение, както следва: 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Постоянен адрес

1

Снежанка Райчова Траянска

***

***

2

Катя Георгиева Димитрова

***

***

3

Милен Атанасов Георгиев

***

***

4

Спас Георгиев Ильов

***

***

5

Димитър Христов Джоргов

***

***

6

Катерина Методиева Венева

***

***

7

Марио Иванов Янев

***

***

8

Снежана Николаева Бозева

***

***

Наименование на партията за отпечатване върху бюлетината ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД.

Предложената кандидатска листа да бъде вписана в Регистъра на кандидатите за народни представители  по чл. 253, ал. 1 от Изборния кодекс.

След влизане в сила на решението за регистрация, Регистъра на кандидати за народни представители да се публикува на интернет страницата на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

След влизане в сила на настоящото решение   на всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение по чл. 72, ал.1, т. 8 от ИК  /Приложение № 65-НС от изборните книжа/ за регистрация на кандидат за народен представител.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районната  избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Добри Пламенов Божков

* Публикувано на 27.02.2023 в 18:28 часа

Календар

Решения

  • № 185-НС / 05.04.2023

    относно: Изменение и допълване на Решение № 176-НС/02.04.2023 год. на РИК – Кюстендил относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година

  • № 184-НС / 02.04.2023

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, които да предадат изборните книжа и материали от РИК на ЦИК.

  • № 183-НС / 02.04.2023

    относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година.

всички решения