Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 156-НС
Кюстендил, 01.04.2023

ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ на краен срок, до който да постъпват предложения, за смяна на СИК и ПСИК и продължаване работата на секционните избирателни комисии в намален състав на територията на Десети многомандатен избирателен район - Кюстендилски

На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал.1, т.4 от Изборния кодекс и съгласно Методическите указания на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

                                                                                                   РЕШИ

ОПРЕДЕЛЯ краен срок, в който да постъпят предложения, за смяна на СИК и ПСИК, а именно: до 9:00 часа на 02 април 2023 г. в изборите за Народно събрание.

Секционните избирателни комисии на територията на Десети многомандатен избирателен район – Кюстендилски, съгласно Методическите указания, продължават работата си в намален състав при изискуемия законосъобразен минимум на членове и ръководни длъжности.

Ако в 7:00 часа не са се явили повече от половината от членовете на комисията, но не се е явил председателят, изборното помещение се разпечатва и изборния ден се открива от зам.- председателя, за което се уведомява РИК. Това обстоятелство се вписва и в протокола на СИК с изборните резултати.

Ако до 8:00 часа не се явят членовете на СИК/ПСИК, РИК назначава нови членове на мястото, на неявилите се от същата квота.

При неявяване на член от СИК и ПСИК от ръководния състав в изборния ден, РИК да извърши преназначаване на членовете, съответно при отсъствие на председателя РИК назначава зам. - председателя за председател, а член на СИК за зам.-председател. При отсъствие на зам.- председателя или секретаря, РИК назначава член на СИК да заеме съответната длъжност. При отсъствие и на тримата РИК назначава председателя, зам.- председателя и секретаря на СИК.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Добри Пламенов Божков

* Публикувано на 01.04.2023 в 12:09 часа

Календар

Решения

  • № 185-НС / 05.04.2023

    относно: Изменение и допълване на Решение № 176-НС/02.04.2023 год. на РИК – Кюстендил относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година

  • № 184-НС / 02.04.2023

    относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, които да предадат изборните книжа и материали от РИК на ЦИК.

  • № 183-НС / 02.04.2023

    относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година.

всички решения