Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 121-НС
Кюстендил, 29.03.2023

ОТНОСНО: Реда за предаване от Секционни избирателни комисии (СИК) Подвижни секционни избирателни комисии (ПСИК) на Районна избирателна комисия Десети изборен район - Кюстендилски на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и определяне на член на РИК 10 - Кюстендилски за подписване на приемо-предавателен протокол.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274 от Изборния кодекс и Решение № 1823-НС/27.03.2023 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Десети изборен  район – Кюстендилски

РЕШИ

При преброяване на бюлетините  и установяване на резултатите от гласуването СИК/ПСИК задължително вписва данните от преброяването първо в черновата на секционния протокол, като следи за удовлетворяване на контролите. Формулярът на секционния протокол за резултатите от гласуването – приложения № 81-НС-х и № 82-НС-хм от изборните книжа е само един и се изважда от плика и  попълва след проверка на вписаните в черновата данни и удостоверяване на контролите.

 1. Данните от черновата се попълват в протокола на СИК/ПСИК – приложения № 81-НС-х и № 82-НС-м, от изборните книжа, като се внимава да не се допускат грешки.
 2. Сгрешен протокол е този протокол, при попълването на който допуснатите грешки са от такова естество, че не позволяват реално да бъдат установени резултатите от гласуването. В този случай върху протокола се поставя надпис „Сгрешен“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Това обстоятелство се вписва в графата относно обстановката, при която са произведени изборите, в част ІІ на получения секционен протокол (приложения № 81-НС-х и № 82-НС-хм от изборните книжа).
 3. Във всички останали случаи грешките се поправят, като сгрешеното се задрасква с хоризонтална черта, така че да може да се чете, а над него се записват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „Поправка“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия ред и след обявяване на резултата.
 4. При сгрешен протокол председателят на съответната СИК/ПСИК уведомява районната избирателна комисия.

       5. Начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол

Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски определя членове на които да бъдат предадени сгрешените протоколи, а именно: Петър Димов Дингозов и Ивайло Радойчев Анастасов - Членове на РИК, като за целта се оформя приемо-предавателен протокол между СИК /подписан от всички членове/ и  представител на РИК.

       6. СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определения с решение на РИК неин член, като фабричният му номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за приемането и предаването на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК. (Приложение № 72-НС или Приложение № 73-НС от изборните книжа). При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол (Приложение № 78-НС от изборните книжа). След получаване на сгрешения протокол определените с решение на РИК нейни членове предава на СИК/ПСИК новия формуляр на секционен протокол.

       За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички членове на СИК/ПСИК и определени с решение на РИК нейни членове подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение № 78-НС от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокол.

       7. Членовете на СИК/ПСИК попълват новия формуляр на получения секционен протокол. Ако бъде допусната грешка, тя се поправя по реда на т. 4.

       8. След попълване на секционния протокол той се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и председателят на СИК/ПСИК обявява резултатите от гласуването. Поправки в протокола след подписването му могат да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „Поправка“. Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия ред и след обявяване на резултата.

       9. Сгрешените секционни протоколи се описват по номера по реда на постъпване в опис, който се съхранява в РИК- Кюстендил.

Районната избирателна комисия изпраща сканирани екземпляри от сгрешените секционни протоколи и от описа за анализ по електронната поща на електронния адрес на ЦИК преди предаването им на общинската администрация по реда на т. 10.

      10. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи (Приложение № 78-НС от изборните книжа) за РИК и оригиналите на сгрешените секционни протоколи се предават от РИК на областната администрация в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите по реда на чл. 72, ал. 1, т. 27 ИК, едновременно с изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 ИК, се съхраняват в помещенията, определени от областния управител по чл. 296, ал. 5 ИК.

       11. Настоящото решение се прилага от СИК/ПСИК и РИК.

       В изпълнение на настоящето решение Протоколи приложения № 81-НС-х и № 82-НС-хм, се съхраняват в РИК- Кюстендил, а Протоколи Приложения № 81-НС-х, № 82-НС-хм. – 5 броя от всяко едно приложение ще се предостави на РИК-Кюстендил, а другите екземпляри до пълния брой се съхраняват в Областна администрация- Кюстендил.

       Останалите изборни книжа да останат на съхранение в Областна администрация – Кюстендил и при уведомяване от СИК при необходимост от попълването им да се предадат на определени в настоящото решение членове на РИК, които да го предоставят на СИК, съгласно оформен приемо-предавателен протокол с фабричния  номер.

       Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК – чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Добри Пламенов Божков

* Публикувано на 29.03.2023 в 18:27 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 185-НС / 05.04.2023

  относно: Изменение и допълване на Решение № 176-НС/02.04.2023 год. на РИК – Кюстендил относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година

 • № 184-НС / 02.04.2023

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, които да предадат изборните книжа и материали от РИК на ЦИК.

 • № 183-НС / 02.04.2023

  относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година.

всички решения