Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Кюстендил, 22.03.2023

ОТНОСНО: Одобряване на материали за секционните избирателни комисии на територията на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски в изборите за народни представители на 02 април 2023 година.

Десети изборен район – Кюстендилски следва да одобри тираж за отпечатване на материали, необходими за работата на секционните избирателни комисии на територията на изборния район при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, след проведено поименно гласуване Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски 

РЕШИ 

1. ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване на Книжка – помагало, съдържаща МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 02 април 2023г., след закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване – част втора, приети с Решение № 1798-НС от 18 март 2023г. - 370 броя.

2. ОПРЕДЕЛЯ тираж за Книжка – помагало, съдържаща МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 02 април 2023г., след закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини – част втора, приети с Решение № 1797-НС от 18 март 2023г. - 240 броя.

 1. ОПРЕДЕЛЯ тиража на инструкции относно работа с устройството за видеонаблюдение – ЦВЕТНО, формат А4, както следва:

- за предизборния ден – в син цвят „ЗА СЪБОТА - ТЕСТ В СЕКЦИЯТА“ – 600 бр.;

- за изборния ден – в зелен цвят „ЗА НЕДЕЛЯ – СЛЕД КРАЯ НА ГЛАСУВАНЕТО“ – 600 бр.;

 1. ОПРЕДЕЛЯ тираж на Приложение № 82-НСхм – 170 бр. – ЦВЕТНО.
 2. ОДОБРЯВА проект на Бланка - чернова за отразяване на резултатите от преброяването на предпочитанията (преференциите) на кандидатите за народни представители в изборите насрочени на 02 април 2023 г. и ОПРЕДЕЛЯ тираж за отпечатване – 330 броя.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Венцеслав Благоев Механджийски

Секретар: Добри Пламенов Божков

* Публикувано на 22.03.2023 в 19:06 часа

Календар

Решения

 • № 185-НС / 05.04.2023

  относно: Изменение и допълване на Решение № 176-НС/02.04.2023 год. на РИК – Кюстендил относно промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година

 • № 184-НС / 02.04.2023

  относно: Определяне на членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, които да предадат изборните книжа и материали от РИК на ЦИК.

 • № 183-НС / 02.04.2023

  относно: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Дупница, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 година.

всички решения