Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 84-НС
Кюстендил, 25.06.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

Постъпили са предложения: 

 • От КП „Изправи се! Мутри вън!“ с вх.№ 96/23.06.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил
 • От КП „БСП за България“ с вх.№ 66/18.06.2021 г. и вх.№ 98/24.06.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил
 • От КП „Демократична България – Обединение“ с вх.№ 101/25.06.2021 г.

   На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Промени и допълване съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно направените предложения от КП „Изправи се! Мутри вън!“, КП „БСП за България“ и КП „Демократична България – Обединение“, както следва:

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

102900008

ЧЛЕН

Силвия Славчева Флорева

Бойко Милев Георгиев

102900009

ЧЛЕН

Мадлена Георгиева Димитрова

Анета Богомилова Гогова

 

102900011

ЧЛЕН

Емил Недков Вельовски

Валя Иванова Велева

102900011

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Антон Георгиев Венев

Любослава Валентинова Благоева

102900015

ЧЛЕН

Теодора Валентинова Стойменова

Боянка Кирилова Укалска

102900020

ЧЛЕН

Лили Антонова Иванова

Соня Иванова Николова

102900022

ЧЛЕН

Гергана Стефанова Кирилова

Антон Георгиев Венев

102900027

ЧЛЕН

Анелия Йорданова Паунова

Тодора Иванова Димитрова

102900029

ЧЛЕН

Тодора Иванова Димитрова

Борислав Димитров Тасев

102900032

ЧЛЕН

Маргарита Николова Цветанска

Анелия Йорданова Паунова

102900035

ЧЛЕН

Атанаска Крумова Велева

Мая Вергилова Грънчарова

102900039

ЧЛЕН

Деница Георгиева Евгениева

Мартин Ивов Александров

102900040

ЧЛЕН

Тошка Танева Танева

Яна Йорданова Петрова

102900043

ЧЛЕН

Ива Светлинова Лескова

Владислав Стоянов Иванов

102900055

ЧЛЕН

Йоана Бранимирова Гороломова

Анна Георгиева Василева

102900055

ЧЛЕН

Антоанета Вергилова Сотирова

Владимир Тончов Костадинов

102900056

ЧЛЕН

Евелина Иванова Максева

Снежана Цветанова Тимева

102900061

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Красимир Георгиев Петров

Елеонора Николайчова Борисова

102900067

ЧЛЕН

Снежана Цветанова Тимева

Антоанета Вергилова Сотирова

102900068

ЧЛЕН

 

Станойко Пенев Георгиев

102900069

ЧЛЕН

Павел Михаилов Илиев

Николина Евлогиева Милошева

102900069

ЧЛЕН

Боряна Атанасова Иванова

Тони Крумов Божилов

102900070

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кирилка Георгиева Михова

Цветанка Харалампиева Златкова

102900071

ЧЛЕН

Владимир Тончев Костадинов

Владислав Иванов Васев

102900072

СЕКРЕТАР

Соня Асенова Радева

Деница Георгиева Евгениева

102900072

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Яна Борисова Спасова-Георгиева

Йоана Иванова Петрова

102900072

ЧЛЕН

Милена Дамянова Алексова

Станислав Зиновиев Илиев

102900076

СЕКРЕТАР

Радмила Валентинова Атанасова

Татяна Грозданова Андонова

102900079

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Антоанета Вергилова Сотирова

Невена Лъчезарова Илиева

102900080

ЧЛЕН

Десислава Смиленова Методиева

Савина Антонова Стойкова

102900080

ЧЛЕН

Мая Вергилова Грънчарова

Габриела Кирчова Илиева

102900081

СЕКРЕТАР

Йордан Христов Илиев

Александра Кирилова Стойчева

102900081

ЧЛЕН

Светлана Радкова Николова

Румяна Венкова Захариева

102900083

ЧЛЕН

Сандрина Димитрова Маринова

Даниел Петров Русимов

102900084

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Радостин Райчова Никова

Антоанета Тончева Бумбарова

102900085

ЧЛЕН

Максимилян Николаев Емилов

Румяна Йорданова Михайлова

102900094

ЧЛЕН

Диляна Спасимирова Агова

Крум Георгиев Крумов

102900095

ЧЛЕН

 

Сандрина Димитрова Маринова

102900087

СЕКРЕТАР

Любка Тодорова Спасова

Мартин Петров Дойчинов

102900093

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Йорданка Кирилова Николова

Миле Стойнев Андонова

102900093

ЧЛЕН

Милена Владимирова Стойнева

Йорданка Кирилова Николова

102900097

ЧЛЕН

Александър Ивов Станков

Николина Евлогиева Милошова

102900098

ЧЛЕН

Александра Илиянова Стоева

Теодор Антонов Стоянов

102900101

ЧЛЕН

Венетка Велинова Тачова

Снежанка Пенчова Костадинова

102900101

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Даниел Евгениев Йорданов

Васил Бориславов Костадинов

102900102

ЧЛЕН

Първан Кирилов Георгиев

Юлиян Станойков Стаменов

102900104

ЧЛЕН

Бойко Иванов Иванов

Николай Руменов Анастасов

102900105

СЕКРЕТАР

Атанас Петров Атанасов

Симеон Арсов Станчев

102900110

ЧЛЕН

Валя Иванова Велева

Венета Стефанова Бумбарска

 

Анулира издадените удостоверения на освободените членове на СИК.

На назначените членове на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 25.06.2021 в 19:04 часа

Свързани решения:

61-НС/14.06.2021

74-НС/22.06.2021

104-НС/02.07.2021

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения