Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
Кюстендил, 22.06.2021

ОТНОСНО: Промяна в състава на членовете на СИК на територията на община Кюстендил, област Кюстендил при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година

Постъпили са предложения: 

 • От КП „БСП за България“ с вх.№ 66 от 18.06.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил.
 • От КП “Изправи се! Мутри вън!” с вх.№ 75/19.06.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил
 • От ПП „Движение за права и свободи“ с вх.№ 80/21.06.2021 г. Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за промяна в съставите на СИК на територията на община Кюстендил

   На основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1, т.4 и т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

РЕШИ:

Допуска промени в съставите на СИК на територията на община Кюстендил съгласно направените предложения от КП „БСП за България“, КП “Изправи се! Мутри вън” и ПП „Движение за права и свободи“ , както следва:

 

Секция №

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия на освободения член на СИК

Име, презиме и фамилия на новоназначения член на СИК

102900001

СЕКРЕТАР

Васко Димитров Димитров

Владислав Владимиров Тодоров

102900003

ЧЛЕН

Димитър Боянов Шопов

Теодора Валентинова Стоименова

102900006

СЕКРЕТАР

Александър Тодоров Александров

Надежда Антонова Митова

102900006

ЧЛЕН

Надежда Антонова Митова

Александър Тодоров Алексов

102900007

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Весела Иванова Даволийска

Катрин Веселинова Панева

102900008

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Йорданка Делчова Николова

Георги Давидков Георгиев

102900009

ЧЛЕН

Мариан Бойчов Георгиев

Люба Стоянова Нейкова

102900013

ЧЛЕН

Елена Василева Стойкова

Васелина Емилова Стойкова

102900016

ЧЛЕН

Румен Емилов Миланов

Христина Иванова Бойкова

102900019

СЕКРЕТАР

Здравко Станакиев Георгиев

Катя Георгиева Кирилова

102900019

ЧЛЕН

Марио Росенов Евтимов

Елеонора Кирилова Кирилова

102900020

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Любослав Любомиров Ковачки

Димитрина Василиева Панчева

102900020

ЧЛЕН

Георги Николов Николов

Лили Антонова Иванова

102900021

ЧЛЕН

Васил Пламенов Илиев

Златимир Антонов Петров

102900021

ЧЛЕН

Албена Христова Маркова

Гергана Сергеева Йорданова

102900022

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гюла Стоянова Масларска

Илиана Кирилова Йовева

102900022

ЧЛЕН

Мариела Пламенова Илиева

Ирена Георгиева Тонева- Петрова

102900023

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Христо Бориславов Георгиев

Гълъбина Илиева Томова

102900023

ЧЛЕН

Цветанка Стойнева Джонева

Ася Николова Богданска

102900024

ЧЛЕН

Соня Иванова Петрова

Стела Христова Рачева

102900025

ЧЛЕН

Бойко Василев Зафиров

Наталия Стефанова Тодорова

102900026

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Асен Николов Тонев

Добринка Борисова Рангелова

102900028

СЕКРЕТАР

Яница Тошева Николова

Ана Димитрова Димитрова

102900029

ЧЛЕН

Венцислав Николайчов Ненков

Камелия Красимирова Кирилова

102900029

ЧЛЕН

Маргарита Василиева Смаова

Тодора Иванова Димитрова

102900030

СЕКРЕТАР

Десислава Димитрова Кирилова

Иван Борисов Миленков

102900030

ЧЛЕН

Здравка Йорданова Стоянова

Соня Стойнева Владимирова

102900031

ЧЛЕН

Иван Борисов Миленков

Десислава Димитрова Кирилова

102900031

ЧЛЕН

Гълъбина Илиева Томова

Вася Павлова Янева

102900032

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Владислав Владимиров Тодоров

Елена Валериева Гонева

102900032

ЧЛЕН

Вера Василева Илиева

Маргарита Николова Цветанска

102900034

ЧЛЕН

Ивона Валентинова Стоянова

Симона Димитрова Георгиева

102900034

ЧЛЕН

Стефан Илиев Стефанов

Копринка Крумова Иванова

102900034

ЧЛЕН

Беатрис Руменова Мирчева

Любомира Атанасова Иванова

102900036

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Петя Драганова Тамакярска

Лилия Райчева Гунинска

102900036

ЧЛЕН

Димитринка Борисова Рангелова

Кристиан Кирилов Точев

102900037

СЕКРЕТАР

Деница Георгиева Евгениева

Татяна Танева Илиева

102900038

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Велислава Николаева Рашева

Ани Андонова Андонова

102900038

ЧЛЕН

Елена Валериева Гонева

Велислава Николаева Рашева

102900039

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Даниел Божидаров Исаков

Първан Георгиев Йовчев

102900039

ЧЛЕН

Цветанка Божидарова Начева

Деница Георгиева Евгениева

102900040

ЧЛЕН

Людмил Василев Игнатов

Антоанета Ивайлова Мишева

102900041

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Татяна Танева Илиева

Петя Драганова Тамакярска

102900041

ЧЛЕН

Весислава Григорова Цветкова

Румяна Стойнева Бегова

102900045

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Васил Калоянов Василев

Мариана Асенова Мицова

102900045

ЧЛЕН

Лиляна Мицова Грозданова

Катрин Здравкова Джонева

102900049

ЧЛЕН

Стефан Михайлов Китанов

Любомира Иванова Стаменова

102900050

ЧЛЕН

Любомира Николаева Найденова

Радостина Иванова Иванова

102900052

ЧЛЕН

Живка Георгиева Каварджикова

Георги Борисов Тодоров

102900053

ЧЛЕН

Евгени Василев Пейчев

Юлия Костадинова Владимирова

102900055

СЕКРЕТАР

Бойка Милчова Йосифова

Здравка Венева Андонова

102900055

ЧЛЕН

Здравка Венева Андонова

Бойка Милчова Йосифова

102900055

ЧЛЕН

Юлия Борисова Димитрова

Йоана Бранимирова Гороломова

102900056

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мартин Василев Янчев

Роза Славчова Димитрова

102900057

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Габриела Иванова Иванова

Любка Тонева Василиева

102900057

ЧЛЕН

Георги Борисов Тодоров

Живка Георгиева Каварджикова

102900057

ЧЛЕН

Марияна Иванова Георгиева

Методи Николаев Какачки

102900058

СЕКРЕТАР

Владислав Руменов Борисов

Весела Ванева Василева-Георгиева

102900060

ЧЛЕН

Даниел Юриев Славов

Димитър Христов Кантарджиев

102900061

СЕКРЕТАР

Тодорка Цветанова Георгиева

Наталия Миланова Ковачева

102900061

ЧЛЕН

Иван Емилов Георгиев

Румяна Йорданова Крумова

102900062

ЧЛЕН

Василка Николайева Илиева

Михаил Петков Ангелов

102900063

ЧЛЕН

Лалка Добринова Станчева

Василка Николайева Илиева

102900064

СЕКРЕТАР

Атанаска Райчова Георгиева

Лалка Добринова Станчева

102900064

ЧЛЕН

Петър Кирилов Давидков

Юлия Живкова Стоянова

102900066

СЕКРЕТАР

Стоянка Борисова Катранджиева

Христо Вълов Тасев

102900066

ЧЛЕН

Сийка Асенова Кирилова

Юлиян Даниелов Евтимов

102900068

ЧЛЕН

Роза Славчова Димитрова

Денис Юлиянов Манасиев

102900071

ЧЛЕН

Сабат Рафаел Исаков

Боянка Стоименова Ангелова

102900072

СЕКРЕТАР

Георги Евгениев Панев

Соня Асенова Радева

102900072

ЧЛЕН

Асен Емилов Райчов

Нели Иванова Джонева

102900073

ЧЛЕН

Христо Вълов Тасев

Златка Георгиева Трендафилова

102900074

ЧЛЕН

Вася Донева Спасова

Маряна Петрова Йорданова

102900075

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Маряна Петрова Йорданова

Виолина Пламенова Стоименова

102900079

ЧЛЕН

Чавдар Асенов Янев

Теменужка Найчова Панова

102900080

ЧЛЕН

Теменужка Найчова Панова

Ася Асенова Миленкова

102900082

ЧЛЕН

Александър Александров Везенков

Цветелина Йорданова Кукова

102900085

ЧЛЕН

Димка Георгиева Алексова

Васил Христов Динев

102900085

ЧЛЕН

Даниела Иванова Димитрова

Катя Атанасова Стоименова

102900088

ЧЛЕН

Иванка Генова Пейчева

Людмила Живкова Добрева

102900088

ЧЛЕН

Десислава Боянова Русимова

Божидар Красимиров Иванов

102900089

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Росица Иванова Петрова

Албена Димитрова Петрова

102900093

ЧЛЕН

Катя Атанасова Стоименова

Цветанка Божидарова Начева

102900094

СЕКРЕТАР

Йордан Николов Костадинов

Иван Златанов Стоичков

102900098

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мария Апостолова Щуркова

Иванка Драганова Кирилова

102900100

ЧЛЕН

Христо Илиев Христов

Антония Иванова Такова

102900102

ЧЛЕН

Валери Асенов Иванов

Соня Иванова Петрова

102900106

ЧЛЕН

Антония Иванова Такова

Богомил Златков Фурнаджиев

102900108

ЧЛЕН

Чавдар Кирилов Харалампиев

Любослав Любомиров Ковачки

102900110

ЧЛЕН

Валентин Иванов Стоилков

Валя Иванова Велева

102900111

ЧЛЕН

Марияна Иванова Стоилкова

Петър Иванов Васев

102900111

ЧЛЕН

Диляна Стоянова Йосифова

Георги Василев Лапев

102900112

ЧЛЕН

Мария Тодорова Стоилкова

Методи Йорданов Кръстев

 

Анулира издадените удостоверения на освободените  членове на СИК.

На назначения член на СИК да се издаде удостоверение – Приложение № 26-НС.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район- Кюстендилски от обявяването му.

Председател: Тодорка Петкова Илиева-Скрипкина

Секретар: Венцеслав Благоев Механджийски

* Публикувано на 23.06.2021 в 09:35 часа

Свързани решения:

61-НС/14.06.2021

84-НС/25.06.2021

Календар

Решения

 • № 192-НС / 15.07.2021

  относно: Постъпило е заявление с вх.№ 343/14.07.2021 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски от Зоя Драганова Тренева, специалист-експерт към РИК – Кюстендил, назначена с Решение № 6-НС/23.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски за освобождаване по лични причини

 • № 191-НС / 14.07.2021

  относно: Изменение на Решение № 71-НС/18.06.2021г. на РИК-Кюстендил, с което са определени членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район –Кюстендилски за предаване на Областна администрация- Кюстендил на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите н сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021г. на територията на Десети изборен район – Кюстендилски

 • № 190-НС / 14.07.2021

  относно: Обявяване за нищожно Решение № 186-НС/11 юли 2021 г., на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски както и поправка на допусната техническа грешка в Решение № 161-НС/10 юли 2021 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

всички решения