Заседания

Заседание от дата 15.03.2017 от 16:30 часа.

Решения

№ 239 / 15.03.2017

ОТНОСНО : Във връзка с постъпило писмо с изх.№ 37-00-14 от 14.03.2017 г. на Областния управител на област Кюстендил, с вх.№ 169/14.03.2017 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, с което изпращат за запознаване схема за осигуряване на своевременното обслужване и периодично пропускане на членовете на секционните избирателни комисии, приносители на изборните книжа и материали при отчитането им в Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски.

№ 238 / 15.03.2017

ОТНОСНО : Във връзка с постъпило писмо изх.№НС-15-204/13.03.2017 г. на ЦИК, с вх.№ 166/14.03.2017 година в Районна избирателна комисия в Десети изборен район, с протоколно решение на ЦИК, следва да се утвърдят отпечатаните бланки чернови за Десети изборен район – Кюстендилски.

№ 237 / 15.03.2017

ОТНОСНО : Изменение на Решение №221/10.03.2017 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, относно определяне на график за провеждане на обучение на СИК.

№ 236 / 15.03.2017

ОТНОСНО : Определяне на избирателните секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването на територията на Десети изборен район - Кюстендилски.

№ 235 / 15.03.2017

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на ПП ”Движение за права и свободи”в съставите на СИК в избирателни секции на територията на община Кочериново, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

№ 234 / 15.03.2017

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на ПП ”Движение за права и свободи” в съставите на СИК в избирателни секции на територията на община Невестино, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

№ 233 / 15.03.2017

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на ПП ”Движение за права и свободи”и ПП ”ГЕРБ” в съставите на СИК в избирателни секции на територията на община Дупница, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

№ 232 / 15.03.2017

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на Коалиция „БСП лява България”, Коалиция „Реформаторски блок” и Коалиция „България без цензура” в съставите на СИК в избирателни секции на територията на община Кюстендил, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

№ 231 / 15.03.2017

ОТНОСНО : Промяна в състава на членовете на КП „България без цензура” в съставите на СИК в избирателни секции на територията на община Бобов дол, област Кюстендил за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

№ 230 / 15.03.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Рила за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017година.

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения