Заседания

Заседание от дата 27.02.2017 от 17:00 часа.

Решения

№ 201 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък с резервните членове на секционните избирателни комисии на територията на община Бобов дол за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 200 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400024, с. Блато и с. Локвата, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 199 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400023, с. Голям Върбовник, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 198 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400022, с. Мали Върбовник, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 197 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400021, с. Паничарево, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 196 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400020, с. Шатрово, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 195 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400019, с. Новоселяне, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 194 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400018, с. Горна Козница, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 193 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400017, с. Коркина, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 192 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400016, с. Мала Фуча, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 191 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400015, с. Голема Фуча, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 190 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400014, с. Бабино, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 189 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400013, с. Бабинска Река, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 188 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400012, с. Долистово, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 187 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400011, с. Големо Село, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 186 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400010, с. Мало Село, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 185 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №100400009, с. Мламолово, община Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 184 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии на територията на гр. Бобов дол, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г

№ 183 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Утвърждаване на списък с резервните членове на секционните избирателни комисии на територията на община Кочериново за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ 182 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102700015, с. Фролош, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 181 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102700014, с. Цървище, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 180 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102700013, с. Драгодан, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 179 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102700012, с. Боровец, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 178 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102700011, с. Бураново, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 177 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102700010, с. Крумово, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 176 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102700009, с. Мурсалево, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 175 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102700008, с. Пороминово, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 174 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии в избирателни секции № 102700006 и № 104800007 с. Стоб, общ. Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 173 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководството на секционно избирателна комисия №102700005, с.Бараково, община Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

№ 172 / 27.02.2017

ОТНОСНО : Назначаване на членовете и ръководствата на секционни избирателни комисии на територията на гр. Кочериново, обл. Кюстендил за произвеждане на изборите народни представители на 26 март 2017 г.

Календар

Решения

  • № 307 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпил сигнал с вх.№334/26.03.2017 г. в 15:00 часа от Емил Атанасов Венев, като председател на Областния съвет на ПП Движение права и свободи Кюстендил.

  • № 306 / 26.03.2017

    относно: Разглеждане на постъпила жалба с вх.№ 332/26.03.2017 г.

  • № 305 / 25.03.2017

    относно: Промяна в състава на членовете в съставите на СИК, в избирателни секции в Десети изборен район - Кюстендилски ,за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 година.

всички решения